lørdag 24. august 2019
DEBATT Frps stortings-representant Tor André Johnsen er ute i regionavisene med en ny Frp-garanti: Ny riksveg 3/25 skal få fartsgrense på 110 km/t. Garantert.
DEBATT Et trist faktum er at mange av veteranene og pionerene i fjørfenæringa nå takker for seg, skriver leder i Hedmark bondelag, Erling Aas-Eng.
DEBATT Det som hendte og hva som ble sagt i Nybergsund kvelden 10. april 1940 er det ingen tvil om.
DEBATT Det er en utbredt misforståelse og mye feilinformasjon om denne saken.
DEBATT I høst fikk vi etterlengtede positive nyheter om økonomien til Elverum kommune.
DEBATT Den siste tiden har vi sett et voldsomt engasjement rundt lærlingplasser som et tiltak i opplæringen hos Elverum videregående skole.
DEBATT Planlegging av veier med de nye grenseverdiene for utslipp av svevestøv, gir kommunen utfordringer.
DEBATT Ingenting er viktigere i et demokrati enn sannheten. Statlige og kommunale prosesser må derfor være åpne og håndteres med stor grad av offentlig debatt og engasjement.
DEBATT Er det så at elgjegere er priviligerte i forhold til småviltjegere og vanlige folk i Sørskogbygda?
DEBATT Elverum Høyres valgløfter varte i ganske nøyaktig 48 timer.Onsdag kveld gikk de vekk fra alle kampsakene sine etter å ha lidd nederlag i valget.
DEBATT FAU ved Hanstad barne- og ungdomsskole registrerer med stor bekymring at Hanstad skole ikke ligger inne i kommunens økonomiplanperiode for 2016 - 2019 mtp oppussing og utbygging.
DEBATT Elverum Høyre bruker nå mer og mer tid og krefter på en svært negativ og feilaktig omtale av blant annet skolepolitikken til Elverum Arbeiderparti.
DEBATT En av sakene som kommunestyret i Elverum skal ta stilling til etter valget, er sannsynligvis spørsmålet om søndagshandel.
DEBATT Skogen i Hedmark har et stort potensial for større verdiskaping. Ifølge rapporten skog 22 kan verdiskapingen i skogsektoren firedobles fra dagens nivå.
DEBATT Kravene og forventningene til omsorgstjenestene i fremtiden er vesentlig annerledes enn den tjenesten kommunen tradisjonelt har organisert.
DEBATT I løpet av sommeren har vi vært vitne til at sykehusdebatten har våknet til live igjen.
DEBATT Forsvarssjefen er i prosess med sitt fagmilitære råd (FMR) som skal være ferdig 1. oktober.
DEBATT I budsjettbehandlingen fikk ikke Elverum Venstre gjennomslag for sitt forslag om å innarbeide rehabilitering av Hanstad skole i økonomiplanen.
DEBATT Nok en rovdyrsommer er i gang. Det meldes om ulvetatt sau i Agder, Sogn og Fjordane og Akershus. Det er allerede skutt ulv i Ringebu og på Lillehammer.
DEBATT I forrige uke fikk jeg en sterk opplevelse i Elverum Bibliotek.
DEBATT Bygningen Sommerrestaurant med dansehall ved Glomdalsmuseet i Elverum, ble tegnet av arkitekt Are Vesterlid, og sto ferdig i 1960.
DEBATT Hvorfor har Norges Bondelag valgt å underskrive en jordbruksavtale i år?
DEBATT Nylig kunne vi se at Brumunddal ligger an til å huse verdens høyeste trebygg.
DEBATT I et nesten utrolig leserinnlegg i Østlendingen fredag 12. juni, skriver ordføreren i Elverum at «sannheten endelig har kommet fram» i den betente politiske saken om bruk av penger og kapital i Elverum Energi etter fusjonen med Eidsiva.
DEBATT Det vi har sett av leserinnlegg og redaksjonelt i Østlendingen om politikk i Elverum den siste tida er eksempel på avsporing og desperate forsøk på ”splitt og hersk”.
DEBATT Dette forslaget legger vekt på at vegen til økonomisk bærekraft går gjennom strukturendringer som er faglig utredet og anbefalt av rådmannen.
DEBATT Det var med stor interesse jeg i Østlendingen den 2. juni leste Bjørn Jarle Rødberg Larsens forklaring.
DEBATT Jeg er veldig bekymret for hvordan budsjettvedtaket 27. mai behandler de minste barna i Elverum.
DEBATT Vi er bekymret. Bekymret på publikums vegne for NRKs framtid i Hedmark.
DEBATT Vi har alle hørt den litt fleipete frasen fra ett eller annet misseshow hvor kandidater blir spurt om hva de mener er viktig her i verden.
DEBATT Kommunen mangler 60 millioner, og det store spørsmålet er: Hvordan kan Elverum Kommune finne disse pengene i 2015?
DEBATT I lengre tid har den økonomiske situasjonen i Elverum kommune preget avisoverskriftene. Dramatiske kuttforslag og retningsvalg har blitt skissert fra flere hold.
DEBATT Elverum AP sitt budsjettforslag i formannskapet 20. mai gir alvorlig grunn til bekymring.
DEBATT Når skal Elverum Arbeiderparti forstå at penger ikke kan brukes to ganger?
DEBATT Dette gjør Høyres leder i Elverum et forsøk på å forklare oss i leserinnlegg 16.mai.
DEBATT Rådmann i Elverum kommune sendte anmodning til Elverum Arbeiderparti om at planlagte appeller på kommunens sykehjem ble holdt utendørs 1. mai, av hensyn til pasientene.
DEBATT For tredje gang på kort tid kommer spørsmålet om parkeringsavgift på kommunens grunn til å bli behandlet i kommunestyret.
DEBATT Elverum kommune løser ikke sine økonomiske problemer med å lete i fortida, men ved å satse på omstilling og løsninger som ser framover.
DEBATT Debatten om konkurranseutsetting av sykehjem i Elverum har vært preget av gode intensjoner, men også av myter, antagelser og direkte feil.
DEBATT Vi har fulgt leserbrevdebatten i lokalpressen den siste tiden om kommuneøkonomien. Og det slår oss at vi noen ganger skulle ønske Elverum Høyre hadde rett.
DEBATT Gjennom oppslag og kommentarer i mediene i Elverum har det blitt skapt et inntrykk av ansatte i Elverum kommune har fått munnkurv av ledelsen.