Elverum: Plankeskjermer som tiltak mot veistøv virker ikke, enten støvet kommer fra piggdekk eller eksos. Det mest effektive tiltaket er stenging av veier eller flytte trafikken ut av byen.

I et NRK program anbefalte en luftforsker at avstand mellom en trafikkert vei og et bolighus burde være minimum 100-200 meter for å unngå helserisiko. Riksveigater med en bredde på 200-400 meter, fjerner mye av den byen vi skal utvikle. Å gå på et fortau i en slik gate, med de trafikkmengdene det her er snakk om, er uten tvil helseskadelig. Folkehelseloven ligger for øvrig over all annen planlegging. Den kan ikke tilsidesettes.

All forurensning har en pris, og den blir høyere for hvert år. Nå har ikke Statens vegvesen vist folkehelse eller de nye grenseverdiene særlig oppmerksomhet, noe som vel betyr at de gir blaffen. Ved overskridelser må kommunen, som jo har ansvaret for folkehelsen, pålegge Statens vegvesen å            iverksette tiltak. Og som vi ser i andre byer, betyr tiltak eksempelvis begrensninger i trafikken ellerhøye bomavgifter.