Litt den samme følelsen jeg sitter igjen med når jeg leser avisinnlegg og FB diskusjoner med sentrale AP aktører i Elverum kommune, senest i Østlendingen den 21. mai hvor kommunestyrekandidat for AP Terje Uthus lirer av seg kritikk av alt det de borgerlige står for. Ikke en eneste gang kommer han med et konkret forslag om hvordan ubalansen i driften til kommunen skal rettes opp, dog med ett unntak, og det er å legge grunnlaget for all næringsvirksomhet i leiret død ved innføring av parkeringsavgift.

Videre kan vi i Østlendingen den 21. mai lese at Elverum AP’s forslag til budsjett innebærer at man heller ikke nå tar hensyn til behovet for endret skolestruktur. Finansieringen av dette gjør de ved å trekke ned rammen til PRO!! Den avdelingen i kommunen som kanskje sliter mest økonomisk skal man altså strupe ytterligere, og for å gjøre vondt verre overfører de ansvaret for å finne dekning til kuttforslaget til administrasjonen i kommunen. Helt utrolig.

Videre foreslår de kutt i NAV. De (AP) som påberoper seg å være partiet for solidaritet og vokter av de svakeste i samfunnet, velger altså å kutte rammen til PRO og NAV for å bibeholde en skolestruktur som ikke er bærekraftig hverken faglig eller økonomisk. Helt utrolig. Heller ikke de ansatte i administrasjonen er trygge med AP ved roret. Her skal det ifølge kommunestyrekandidat for AP Bjørn Jarle Rødberg Larsen kuttes radikalt, også her uten at de beskriver hvordan dette skal gjøres, men overfører problematikken til administrasjonen. Utrolig.

Så har vi farsen rundt Elverum Energi. På tross av at Elverum Energi sier at pengene som flertallet i kommunestyret har bestemt skal settes på fond ikke finnes, så står de på sitt og nekter å innrømme at de har tatt feil. De skylder faktisk på Elverum Energi, og påstår at de har brukt pengene på andre ting. Er det mulig.

Høyres budsjettforslag tar bl.a. inn over seg de faglige anbefalingene fra administrasjonen ift omlegging av struktur i skole og PRO, opprettholder flere av tjenestetilbudene for de som er vanskeligst stilte, og forslaget medfører heller ingen oppsigelser. Verdt å tenke på når vi går til valgurnene til høsten.

Så da er vi tilbake til starten av innlegget, «krig og fred og sånn». Konsekvensene av Elverum AP’s økonomiske politikk kan da oppsummeres med følgende frase: «Hva mener Elverum AP er den beste måten å rette opp økonomien i kommunen?» «Vi i AP mener det er viktig med økonomi og penger og sånn». Altså intetsigende, uansvarlig og fullstendig håpløst.