Det er nemlig en viktig sak å forstå nettopp det, spesielt når man skal bestemme hvordan 1,4 milliarder best skal anvendes i Elverum kommune!

Jeg tenker spesielt, i dette tilfelle, på salg av deler av Elverum Energi og kjøp av aksjer i Eidsiva, som ble vedtatt av kommunestyrets flertall i møte før jul i fjor. I sakens behandling kom Elverum Arbeiderparti opp med benkeforslaget om å kjøpe flere aksjer i Eidsiva enn hva som var foreslått. Aps forslag var ikke kvalitetssikret, hverken med rådmann, økonomisjef, Elverum Energi eller Eidsiva. Hadde vi råd til å kjøpe flere aksjer? Ingen andre av eierne - altså de øvrige poltiske partiene - var informert om det planlagte stuntet fra Arbeiderpartiet. Benkeforslaget ble vedtatt av kommunestyrets flertall og skapte store utfordringer for Elverum Energis generalforsamling i etterkant, siden regnestykket i Arbeiderpartis vedtak ikke gikk opp. Pengene var brukt to ganger!

mye oppmerksomhet

Den enkleste løsning, ville ha vært å ta saken opp igjen i kommunestyret for å fatte et vedtak med et regnestykke som ikke innebar bruk av samme penger to ganger. Desverre motsa flertallet denne muligheten, ganske enkelt fordi Elverum Arbeiderparti i såfall måtte innrømme at de ikke hadde forstått konsekvensene av sitt eget forslag og videre innrømme at de ikke var gode på regning med tall.

Saken fikk mye oppmerksomhet i media på nyåret og den har vært diskutert i nye møter hvor Arbeiderpartiets gruppeleder argumenterte i kjent stil: Her var det ingen kritikk å ta, ingen penger var stjålet, ei heller var noe kriminelt skjedd!

fadese?

Saken blusses opp igjen i disse dager. Elverum Energi klarer ikke å trylle frem 20-talls millioner som allerede er brukt opp. Hvordan skal dette løses? Skal selskapet ta opp lån i banken for å dekke over Elverum Arbeiderparti sin fadese?

Et siste hjertesukk; Om Elverum Arbeiderpart hadde kvalitetssikret sitt benkeforslag og dermed avslørt sine manglende kunnskaper om regning, ville Elverum komme hatt et langt bedre utgangspunkt i de krevende økonomiske utfordringene vi nå står ovenfor?