Med 17 etasjer og høyde på 66 meter skal det inneholde både kafé/restaurant, kontorer, hotellavdeling med 50 gjesterom og 21 leiligheter med utsikt over Mjøsa.

«Dette blir et fyrtårn for Brumunddal og Ringsaker. Men det blir også et utstillingsvindu for treindustrien.» Kommer det frem fra selskapet. Ringsaker som trolig er den kommunen i verden med mest kompetanse på tre, med Moelven, Ringsaker Almenning, Ringsaker Takelementer og ParkettPartner som aktuelle samarbeidspartnere, vil det både bli et kortreist og viktig bygg for Innlandet.

At bygget også er planlagt som et null-energibygg som skal forsyne seg selv med energi gjør ikke prosjektet mindre spennende. Bygget skal trolig stå på plass høsten 2018 og vil være et signalbygg for Hedmark og skogen. Voll Arkitekter AS som har stått for prosjekteringen av det planlagte Mjøstårnet så langt, de viser at det er mulig å tenke stort også i tre.

I forbindelse med satsningen på tre, og i samarbeid med Tredriver’n, var Formannskapet i Elverum i september 2012 på studietur til Växjö i Sverige. Växjö er en by som i lang tid hadde forbud mot å bygge i tre etter de mange storbrannene i byen, men er i dag et eksempel til etterfølgelse når det gjelder satsning på bruk av tre i bygg. En by som gjorde planene til virkelighet og har satt fokus på mulighetene med bruk av tre, som et bærekraftig materiale og som et materiale med store fordeler ved rett bruk.

Elverum har i mange år likt å kalle oss for «Trebyen». En egen tre-veileder som skal sette fokus på bruk av tre, legger føringer og muligheter til rette for utbyggere. Likevel har ikke Elverum trådt frem fra mørket som en «treby» i Norge per i dag. Visjonen til tre-veilederen og arbeidet bak er: «Skape en by hvor moderne bruk av tre blir en del av byens positive egenart».

Elverum ligger midt i skogfylket, og har «innlandets gull» rett utenfor stuedøra. Likevel har vi ikke klart å skape slike store prosjekter som Brumunddal, Växjö og flere andre byer har klart å få til. Elverum er en by med tilflytning og mange nye prosjekter på gang. Hvorfor klarer vi ikke utnytte den muligheten til å satse på tre?

Det har blitt en oppfattelse av at å legge panel på utsiden av bygget gjør det til et trebygg, og jo da, det er selvfølgelig svært positivt at vi velger å vise skallet på byggene i tre. Dessverre er det ikke dette å satse på tre, når vi vet det er mulig å bygge store flotte bygg med tre som hovedmateriale. Hvorfor bruke ståldragere, når vi kan bruke dragere i massivtre som har samme egenskapene, ja kanskje flere muligheter enn vi har i nye bygg i dag.

Elverum må sette et tydeligere fokus på bruk av tre i nye bygg. Vi må kreve at bruk av tre blir vurdert i alle større bygg i Elverum. At vi i 2012 dro til Växjö for å lære av dem, ser ikke ut til å ha hatt store innvirkninger på tankegangen. Vi må tørre å kreve at utbyggerne følger de planer og visjoner som Elverum har. Vi må gå tidlig i dialog med utbyggerne for å sette Elverum på kartet som en «treby» i Norge. Det holder ikke å si at vi vil være en «treby», vi må også handle!

Det er gledelig å se at mulighetene brer seg i Brumunddal, det må vi lære av å bruke som motivasjon for framtidige planer og utbygginger i Elverum Kommune. Det er også svært gledelig å se at Kiwi har planer om miljøvennlig trebygg i Elverum, det må omfavnes og brukes som eksempel til etterfølgelse.