Vi kunne godt ha opprettholdt forslaget vårt i sluttfasen. I så fall hadde det kun fått Venstre ene stemme. Som en symbolmarkering hadde dette kanskje vært lurt. I forhold til utfallet av saken, spilte det ingen rolle hvorvidt Venstre opprettholdt sitt forslag eller ikke.

Når Venstre taler så varmt for rehabilitering av Hanstad skole er fordi vi frykter at skolen ikke tåler fire år til i den forfatningen den er i dag. Etter vårt syn må det derfor skje en omprioritering i økonomiplanen der Hanstad skole tas inn. En slik beslutning kan etter vårt syn, ikke gjennomføres uten strukturelle grep og sannsynligvis også upopulære kutt. Alle andre løsninger er lite realistiske.

Etter budsjettdebatten har Venstre registrert en økende interesse for Hanstad skole. Ved flere anledninger har sentrale politikere i kommunen uttalt seg mer eller mindre forpliktende i spørsmålet.

Onde tunger ville muligens si at dette er «å dilte etter Venstre». Vi er ikke blant dem. Vi er mest interessert i politiske resultater og håper derfor på et positivt vedtak for skolen ved neste korsveg.