Etter en reportasje i Østlendingen i sommer om Renosdammen var bygdedyret ute på bygda og fortalte at jeg hadde nektet elgjaktlaget som leier de to hyttene i elgjakta, å kjøre bort til hyttene.

Det jeg utrykte i reportasjen var at jegerne måtte kunne gå cirka 20 meter fra parkeringsplassen, som ligger på sydsiden av brua over Ulvåa. Hyttene liger på nordsiden. Der har jeg i flere år raket ut spor etter bilkjøring fra høsten før og sådd i grasfrø for å få det grønt og triveligere for besøkende.

De som leier hyttene om sommeren, også småviltjegere, parkerer på parkeringsplassen og går de få meterne når de benytter hyttene.

Er det virkelig blitt slik at sannheten i vår verden blir annerledes om setter seg på den andre siden av bordet?

Når viljen til makt er blitt så stor at vi faktisk ikke anerkjenner det som er sannhet og som er anerkjente realiteter?

I protokoll for Sørskogbygda jakt, fiske og grunneierforening (S.J.F.G.) i 1988 er det oppsatt retningslinjer fra daværemnde formann Gudbrand Sætres legat hvordan brua skal brukes. Der er også overdragelsespapirer fra Ulvåa Tverrelvforening som vederlagsfritt og uten heftelser overdrar til S.J.F.G på den betingelse at fløtningsanlegget tas vare på og blir til beste for folk i bygda. Dette, og historie om området i det hele, er det jeg som prøver å formidle til lag og besøkende når jeg får henvendelser om det.

Når det gjelder priser på på leie av hyttene, er ikke den den samme for elgjegere og andre som leier hyttene. Elgjaktlaget betaler 1.000 kroner for perioden fra 25. september til utgangen av oktober pr. hytte. Dette gjelder begge koiene eller hyttene. Elgjaktlaget består i alle år av utenbygdsboende, så vidt meg bekjent.

En småviltjeger må betale 350 kroner pr. døgn, det samme må en familie. Dagsbesøk i nykoia koster 70 kroner.

Styret i S.J.F.G med sju medlemmer består av elgjegere. To er grunneiere, som kun har elgjakt innmeldt og en er grunneier med mesteparten av grunnen i rød sone på oversiktskartet. Her slipper ikke småviltjegere til. Jeg ble selv valgt inn som styremedlem i 1977 og har vært innom alle utvalg bortsett fra kasserer og festkomité. Jeg var formann i 20, år og på den tiden ble elgbanen ble bygd.