Både Johnsen og andre Frp’ere har gitt garantier gjennom pressen før også. Og nærmest før trykksverten har rukket å bli tørr, blir garantien brutt. Riksveg 3/25 er et godt eksempel; før stortingsvalget var Johnsens Frp-garanti at veien skulle bygges ut som firefelts vei til Rena. Ikke bare som en garanti «litt ut i tid» - neida, veien skulle stå ferdig innen 2018!

Frp-garantien var null verdt. Akkurat slik flere av oss advarte om da den kom. Hadde dette vært det eneste eksempelet på Frps garantibrudd, ville det vært lett å se gjennom fingrene med det. Men Frps garantier viser seg igjen og igjen å være uten nevneverdig verdi.

Vi trenger ikke bevege oss vekk fra riksveg 3/25 engang for å finne flere verdiløse Frp-garantier. Høsten 2014 garanterte Frp at å bygge ut veien gjennom såkalt OPS-finansiering ikke ville forsinke veien. Nå ser vi hvordan det har gått. Høsten 2014 var alt klart for bygging. Elverum og Løten kommuner hadde gjort alle sine vedtak. Hedmark Fylkeskommune hadde stilt garanti på flere milliarder for byggingen. Stortinget hadde fattet sitt vedtak, og lagt til grunn ferdigstilling i 2018.

Men så kom altså Frp med OPS-eksperimentene sine, og med Frp-garantien om at en privat investor ville gi like mye vei like raskt som ellers – bare billigere og bedre.

I dag er det helt klart at denne viktige veien i vår region blir flere år forsinket. Halvannet år etter at alt var klart for bygging, har ikke Frps statsråder engang kommet til Stortinget med en sak om hvordan byggingen skal organiseres. Heller ikke arbeidet med å finne den private vei-investoren som skal hente ut fortjeneste fra dine og mine bompenger er i gang. Alt er satt på vent. Stikk i strid med Frp-garantien. Nå er 2021 et mulig fullføringstidspunkt. På halvannet år har altså Frp klart å forsinke veiutbyggingen med tre år!

Og i 2014 visste vi hva bompengene ville bli, og hvor lenge bommene skulle stå. Nå vet vi hverken størrelsen på bompengene eller hvor lenge bommene må bli stående for å dekke merkostnaden ved at en privat vei-investor nå skal tjene penger på veiutbyggingen. Men vi leser i avisene at det snakkes om 25 år med bommer, mot 15 år som var planen da Frp kom med garantien sin...

Dyrere bomstasjoner som blir stående i mange ekstra år og en vei som ingen ennå vet når blir påbegynt eller står klar for trafikk – det er resultatet av Frp-garantien fra høsten 2014. Og apropos bompenger: Garanterte ikke Frp at bompenger skulle vekk dersom de kom i regjering...?

Det kryr av brutte Frp-garantier. NRK-lisensen skulle bort. Mulla Krekar skulle ut. Nynorsken skulle vekk. Drivstoffavgiften skulle ned. El-avgiften skulle bli billigere. Alkohol og tobakk skulle få lavere avgifter. Garantert.

Spar oss for flere Frp-garantier. I stedet for å fable om fartsgrensene på en ikke-bygd vei, ville det vært en stor fordel for vår region om fylkets Frp-stortingsrepresentant heller hadde jobbet sammen med oss andre for å få Frps statsråder til å få ut finger’n og slutte å somle med viktige veiprosjekter i vår region.