n Mange unge vil få et tøffere møte med arbeidslivet nå som regjeringen åpner for generell adgang til midlertidige ansettelser uten vilkår. Den neste jobben din kan bli midlertidig, og det betyr for mange at det blir vanskeligere å søke boliglån, skaffe seg bil, få barn og å stifte familie. Det kan også bety mer smisking for sjefen i håp om å beholde jobben, samtidig som man må leve med usikkerhet om framtiden.

n Der loven tidligere var klar på at midlertidige ansettelser bare skulle skje når oppgavene var midlertidig, tvinger regjeringen nå igjennom en lovendring som tillater at alle nye ansettelser kan gjøres midlertidige selv om det egentlig er et fast behov. Begrunnelsen regjeringen bruker, er at unge lettere kan komme i jobb. Men alle har behov for trygge, gode og faste jobber. Også unge. Det er bare å spørre alle de unge svenskene som nå er i Norge for å arbeide. De forlot et Sverige der det nærmest er umulig å få fast arbeid for unge.

n I Sverige har de lignende regler for midlertidige ansettelser som Høyre og Frp nå vil innføre her i Norge. Hos oss er drøyt 8 prosent av jobbene midlertidige, i Sverige over 16 prosent. Og ungdomsledigheten i Sverige er på over 20 prosent.

n I Sverige er det gjennom mange år med høyre-styre blitt tillatt med midlertidige ansettelser, men de har likevel mye høyere ungdomsledighet enn oss. I tillegg er mange tusen svenske ungdommer kommet til Norge for å få seg jobb. Hadde det ikke vært for Norge, hadde ungdomsledigheten i Sverige vært enda høyere.

n Dette viser at regjeringens argumenter om at flere midlertidige jobber vil fungere som et springbrett for svake grupper inn i arbeidslivet bare er et fiffig påfunn. Norske ungdommer kan fort havne i en karusell av arbeidsledighet og kortere jobboppdrag som det kan være vanskelig å komme av, slik som i Sverige.

n Hvem vet, kanskje om noen år er det våre ungdommer som må reise utenlands for å få jobb? Vi får bare håpe at de rekker innom stemmelokalene høsten 2017 først. Arbeiderpartiet vil når vi igjen kommer i posisjon til det endre loven tilbake til at fast arbeids skal være hovedregelen og midlertidige stillinger kun skal benyttes der det er behov for arbeid av midlertidig art.

Anette Trettebergstuen (Ap),Stortingsrepresentant