Som hjelpemiddel for at vi skal forstå hva partiet mener bruker hun en lignelse med en Volvo stasjonsvogn som hovedtema. I beste fall kan dette være noe for bil interesserte. Det denne lignelsen burde fortelle er at Høyre ønsker at de som har nok fra før får sitte på, mens de svakeste må gå etter, og vet i tillegg ikke hvor de skal.

Etter å ha fulgt med på svar og innspill Høyre medlemmer har kommet med i avisen den senere tid kan nok de fleste selv finne ut hva Høyre vil. I leser innlegg som har kommet som svar på mine innlegg, og senest kommentaren til intervjuet med Prosten i Sør Østerdal 9.mai har Høyremedlemmene enten ikke fått med seg hovedbudskapet, eller valgt å se bort fra det. Selv personer «uten universitetsutdannelse» burde ha tatt dette.

bensin til bålet

Høyre lederen er opptatt av at en stadig mindre gruppe skal betale omsorgstjenestene. Det hun kanskje ikke har fått med seg er at våre eldste og svakeste som er beboere på alders og sykehjem allerede har betalt sitt opphold gjennom et langt liv som skattebetalere. I tillegg går mesteparten av deres pensjon til å betale deler av oppholdet. De skal derfor fortsatt få være i fred.

Høyre lederen beklager at prosten bærer «bensin til bålet» vedrørende 1.mai bråket. Svært mange synes det var en verdig og avbalansert avslutning på den opphetede stemningen, undertegnede inkludert. Fyrbøteren er nok Høyrelederen selv, og gruppelederen til FRP med sitt innlegg i avisa IElverum 13.mai.

I avisa I Elverum 16.april har Høyre medlem Nils R Melby et svar til mitt innlegg om Alders og sykehjemmene. Her var også mitt budskap at beboerne på Alders og sykehjemmene skulle få være i fred. Vi andre får bære ulempene med kommunens vanskelige økonomi. Han viser til faglige anbefalinger, og han kommenterer den urettferdige eiendom skatten. Herr Melby var antagelig ikke tilstede på pårørende møte på Sætre 23.april. Her var vi invitert for å høre hva lederen for PRO hadde å si om forslaget til nedleggelse av institusjonen. Få, hvis noen var imponert over argumentasjons rekken hennes. Og hun gjentok flere ganger at hvis det ikke var for den økonomiske situasjonen ville hun la Sætre fortsette som institusjon. Det må jo bety at hun synes det vil være den beste løsningen.

parkeringsavgift

Høyre lederen har også kommentert mitt innlegg vedrørende parkeringsavgift. Heller ikke her er hovedbudskapet kommentert. Det er ingen grunn til å subsidiere parkering for kunder og besøkende til eiendomsmeglere, banker, tannleger, advokater og noen butikker i sentrumsområdet. Høyrelederen er redd for manglende skatteinngang fra aktører som kan komme til å gå konkurs, og ønsker å forfordele disse. Skal tro om Høyrelederen har undersøkt hvilket beløp de eventuelt konkurs rammede bidrar med? Dessuten har jo Høyre selv løsningen for vanskeligstilte butikker. Søndagsåpent ! Konklusjon: Høyre vil legge ned et velfungerende alders og sykehjem og la beboerne få ulempene. Høyre vil ikke innføre parkeringsavgift, og derved frasi seg kommunale inntekter. Årsak, de er bekymret for at enkelte butikk og gårdeiere skal gå konkurs. Undertegnede har tydeligvis større tiltro til de forretningsdrivende enn det Høyre har.