Familien Hjerterom hadde lave inntekter, bare 80 prosent av gjennomsnittet av andre storfamilier. For å kunne klare seg så fikk de hjelp fra en tante. Tante Erna Staten. Erna styrte i landet og delte ut noen ekstra lommepenger til de som trengte det. Familien Hjerterom fikk sin del av kaka – og tante Erna sendte penger slik at fikk 94 prosent av gjennomsnittet. Men hvorfor bare 94 prosent, tante Erna?

Jo, tante Erna var riktignok en rik dame, men hun skulle fordele så mye til så mange. Familien Hjerterom hadde færre barn enn andre og fikk derfor 16.000 kroner mindre for det, også fikk de 32.000 kroner for at de hadde mange eldre og pleietrengende i familien og så trakk hun 6.000 kroner for sosiale forhold. Sist, men langt fra minst så tok hun 12.200 kroner fordi det var små avstander på tomta – fra setra og hytta ned til våningshuset og fordi det meste ligger på tunet. Tante Erna mente at familien Hjerterom hadde utgifter lik gjennomsnittet, og at de siste seks prosentene måtte familien selv finne ut av hvordan de skulle dekke.

Familien har til sammen 1,5 millioner kroner i samlet årsinntekt. I tillegg til inntektene fra familiemedlemmene, og fra staten - har de inntekter fra aksjer og familien må bidra i kassa ut fra verdien av de ulike husene sine. Det som ikke blir dekket opp av dette må de ta til takke med ved å ha mindre fellesgoder enn de andre storfamiliene.

Familien Hjerterom og familierådet har de siste årene hatt et husholdningsbudsjett uten at de har lagt av sparepenger eller tatt høyde for uforutsette utgifter. Alle inntektene var jo brukt til gode formål. De slet med økonomien gjennom hele 2014, men så ut til å kunne greie seg. Men etter årsskiftet viste det seg at det kom mindre inntekter enn vanlig. Og selv om de totale inntektene lå over budsjettet var utgiftene blitt enda høyere. Familien hadde et underskudd på 26.700 kroner, som de måtte spare inn i årene etter. De var nødt til å bruke mindre penger på forbruk.

Men det var verre enn som så. For å beregne resultatet hadde de brukt opp både 10.000 kroner av sparepengene og 11.000 kroner de hadde vunnet på «lotto». Det betyr at forbruket måtte ned med minst 50.000 kroner for å gå i balanse, og enda skulle de spare inn underskuddet for i fjor. Da ville de «bare» ha litt over 1,4 millioner kroner til å dekke forbruket.

Familiens kasse var tom. Familien Hjerterom måtte se på om det var mulig å selge noen hus og flytte flere - både unger og eldre inn på tunet. Familierådet viste at dette ble det bråk av, og så skulle det attpå til velges nytt familieråd til høsten. Derfor hadde de ikke noe lyst til å stenge noen av alle husa øst i skogen heller, verken for unga eller de eldre, selv om de kunne spare mye penger på det. Og de hadde jo en del småhus ellers på garden også som de viste det ble bråk av å flytte på, selv om de kunne spare en slant.

Greide de ikke å spare inn underskuddet på to år ville Erna Staten sende dem til gjeldsrådgiveren Sigbjørn Robek. Da fikk ikke familierådet lov til å låne mer penger uten at Sigbjørn Robek godkjente det. Dette likte ikke familierådet som hadde lovet unga i sør nytt hus, og tenkte å bygge nytt hus til alle unga som kom flyttende til tunet. For å ta vare på storfamiliens helse og særlig de eldre i familien, planla de også nytt hus et steinkast unna våningshuset. Familierådet hadde tenkt å låne penger for å bygge disse husa, og trengte også penger til å ha folk i dem. I tillegg hadde de planer om noen flere små hus de skulle låne til.

Men de hadde lånt mye penger de siste åra. Fra 2004 da gjeldsrådgiveren Robek slapp taket sist hadde de årlige låneutgiftene steget med 65.000 kroner, og med de nye husa ville de bli enda 28.000 kroner høyere. Og så kom utgiftene til drifta opp på det igjen.

Familierådet viste de hadde brukt «kredittkort» til å øke forbruket før 2010, men så hadde først han onkel Jens sagt de ikke lenger fikk bruke inntekt fra momskompensasjon i driften, for dette var lånte penger. Og i 2014, som var det første året uten slik inntekt i det hele tatt, var denne 31.300 kroner og kunne reddet bunnlinja. De siste 10 åra hadde familien brukt 96.000 kroner av lånte penger for å øke forbruket. Så strammet Erna inn på reglene om premieavvik på pensjon. Nå måtte de også utgiftsføre dette raskere. Her skyldte familien 101.000 kroner, som også var brukt opp i driften.

I 2014 betalte familien ned på gamle «forbrukslån» med totalt 21.100 kroner, men de fikk ingen friske penger fra «kredittkortene». I tillegg hadde familierådet forsøkt å sette ned slanten familiemedlemmene betalte på verdien av husene de bodde i. De siste åra har også familien investert nesten 190.000 kroner i langsiktige aksjer i flere selskaper, både de man styrte selv og andre.

Nei, her må familierådet bli enig om endringer allerede fra 2015. Familierådet skal møtes rett over påske for å bli enig om hvordan man kan løse dette. Og for sikkerhets skyld har man invitert gjeldsrådgiveren, han Sigbjørn Robek til møtet. Det årlige forbruket må ned fra 1,5 millioner til litt over 1,4 millioner, og det blir det bråk av. Og så midt i oppkjøringen til valget, da.

Og snipp, snapp, snute – så må vi alle bidra for å komme oss i rute.

PS: Skulle du komme til å gange alle tallene med 1.000 og kjenne igjen en kommune er det IKKE helt tilfeldig.