At våre folkevalgte skal bruke så mye tid på denne saken i en periode hvor det er mere enn nok av vanskelige saker å forholde seg til er trist.

Jeg vil slå fast følgende; Det er helt normalt å ha avgift på kommunalt eide parkeringsplasser. Flere av kommunene vi kan sammenligne oss med har hatt dette i mange år. Det er naturlig å vise til våre  Avgiften burde vært innført for mange år siden, det hadde gitt kommunen inntekter på flere millioner hvert år. Hvor mange, er avhengig av nivået på avgiften, men et ferskt overslag i rådmannens forslag til innsparingstiltak viser 9,5 millioner kroner årlig.

fungerer godt

På parkeringsplassen utenfor Elverum Sykehus må en betale kr. 15.- pr. time når en kommer med bil og vil besøke pårørende. Hvor er logikken i at en skal parkere gratis og subsidiert av kommunen når en besøker en eiendomsmegler, bank eller butikk i sentrumsområdet?

Dagens ordning med parkeringsskiver fungerer godt når det gjelder regulering av parkeringen. Men årsaken til dette er jo kommunalt ansatte parkeringsvakter, der mye av lønnen dekkes inn ved at folk bryter parkeringsforskriftene og må betale gebyr. Er det riktig at kommunen skal basere seg på at folk bryter forskriftene for at lønnsutgiftene til vaktene skal dekkes inn? Det må være bedre at vi som parkerer betaler en anstendig avgift.

Det er ikke kommunens oppgave å subsidiere parkeringsplasser. Vi har langt viktigere ting å bruke disse pengene til. Hvis rådmannens overslag på parkeringsinntekter er i nærheten av riktig, utgjør denne summen mer enn alle kuttforslagene innenfor skole og barnehage i 2016, samt mesteparten av kutt forslagene innenfor kultursektoren samme år. Dette viser at parkeringsavgiften ikke er en ubetydelig inntekt for kommunen. Men likevel kaller Frps gruppeleder parkeringsavgift for et «luftslott» i sitt innlegg i Østlendingen 31. mars.

ingen rik onkel

Enhver er seg selv nærmest. Det kan sies om styret i sentrumsforeningen. Helsides annonse, underskriftskampanje mot parkeringsavgift og dommedagsprofetier med tomme lokaler og sentrumsdød. Ingen kan klandre sentrumsforeningen for å prøve å skaffe seg best mulige driftsbetingelser. Men at Høyre, Frp og Senterpartiet kjøper foreningens argumenter er beklagelig. Kan det være vanskeligere å drive butikk i Elverum sentrum enn i sentrum av Hamar, Gjøvik og Lillehammer? Nei, ingenting tyder på det. I Elverum ligger det to kjøpesentre i sentrum. Disse er med på å trekke kunder til sentrumsområdet i motsetning til på Lillehammer, Gjøvik og til dels Hamar hvor store kjøpsentere ligger utenfor bykjernen.

Ja, kjøpesentrene tilbyr gratis parkering i parkeringskjellere og plasser de har betalt dyrt for. Disse kostnadene bæres ene og alene av butikkene i sentrene og i siste omgang av kundene deres. Det finnes ingen «rik onkel» som har spandert parkeringskjellere. Disse kostnadene slipper sentrumsbutikkene, noe som ganske sikkert gjenspeiles i lavere husleie enn i kjøpesentrene.

Til slutt, i en kommentar i avisa «I Elverum» skriver Halvard Berget «Arbeiderpartiet har en gyllen anledning til å blåse nytt liv i sin flaggsak om parkeringsavgift» Dette er ingen flaggsak for Arbeiderpartiet, det er et utall saker som er viktigere for vårt parti. Men dette bør være en enkel sak å bli ferdig med!