Mange tror at Kongens Nei skjedde i Elverum, men det er ingen tvil om at Kongens Nei skjedde i Nybergsund. Jeg vil dokumentere dette nærmere.

Etter at Tyskland angrep Norge 9. april i 1940, flyktet Kong Haakon, Kronprins Olav, regjeringens og stortingets medlemmer nordover, først til Hamar, så til Elverum og siden til Nybergsund. Natt til 10. april var det i alt 92 personer som ankom Nybergsund og ble innlosjert ulike steder der. Den tyske sendemannen Curt Bräuer hadde mislyktes i sitt møte med regjeringen i Oslo om morgenen 9. april der han framsatte de tyske kravene. Han hadde ingen makt å sette inn i og med at Blücher var senket med alle tyske tropper som etter planen skulle innta Oslo. Regjeringens medlemmer avviste alle tyske krav.

Den 10. april var det fortsatt interesse i den norske regjeringen å få til en avtale med tyskerne, og etter mye om og men og mange telefonsamtaler ble det avtalt at Bräuer og Kong Haakon skulle møtes i Elverum. I dette møtet viste det seg at Bräuer ikke hadde noenting å gi. Han la alt ansvar på Kong Haakon for det som ville komme til å skje. Møtet i Elverum varte i 2 timer og ble avsluttet etter at Kong Haakon hadde erklært at han ikke kunne avgjøre denne saken alene og at han som konstitusjonell monark måtte drøfte saken med regjeringen. Bräuer ble bedt om å vente på jernbanestasjonen i Eidsvoll hvor han skulle motta svar. Kong Haakon returnerte til Nybergsund hvor det ble satt statsråd straks om kvelden 10. april.

I dette statsrådet uttalte Kong Haakon følgende: «På meg har det gjort et veldig inntrykk at ansvaret for de ulykker som kommer over land og folk, hvis kravet avvises, legges på meg. Og det er et tungt ansvar, så tungt at jeg gruer meg for å bære det. Regjeringen skal ta avgjørelsen, men min stilling er klar. Jeg kan ikke gå med på de tyske kravene. Det vil stride mot alt det som jeg har oppfattet som min plikt som Norges konge siden jeg kom til landet for snart 35 år siden. Jeg har lagt an på å skape en tradisjon i det nye norske kongedømmet, en tradisjon i samsvar med norsk ånd og tenkemåte. Jeg har villet skape et konstitusjonelt kongedømme i lojalitet mot det folk, hvis kall jeg mottok i 1905, Jeg kan ikke bryte denne linjen. Jeg vil ikke at det skal være avgjørende for regjeringen. Men jeg har nøye prøvet meg selv og overveid min stilling, og jeg kan ikke utnevne Quisling, som jeg vet ingen tillit har verken i vårt folk som helhet, eller i dets representasjon, Stortinget, til statsminister. Hvis derfor regjeringen skulle bestemme seg for å gå med på det tyske krav, så er det ingen annen utvei for meg enn å abdisere.»

Det er dette som er KONGENS NEI!

Svaret ble så meddelt Bräuer telefonisk på Eidsvoll, og han sendte umiddelbart melding til Berlin. Resultatet videre kjenner vi. Allerede dagen etter ble Elverum og Nybergsund bombet av tyske fly.

Kilder til ovenstående er hentet fra Kongens Nei av Alf R. Jacobsen og artikkel av Jon Storfjord i Årbok for Trysil 2015. For ytterligere opplysninger anbefaler jeg folk til å ta en tur til Nybergsund og lese det som står på den nye informasjonstavla der som ble avduket høsten 2015.