Færre, større bruk med høy dyretetthet og intensive raser gjør bakterier mer resistente, og antibiotika mer nødvendig. Smitterisikoen øker og konsekvensene blir større, mens smitte spres mer effektivt og rammer stadig flere. En slik utvikling går utover dyra og er også en potensiell fare for folkehelsa.

Utviklingen sies å være nødvendig fordi «forbrukerne vil ha billig mat». Men prisfokuset er i stor grad skapt av reklamekampanjer, ikke folks lommebok. Først og fremst forutsetter forbrukerne at maten er trygg i Norge. Ta for eksempel kylling. Halvparten av kyllingkjøttet på det norske markedet inneholder resistente bakterier, og vi har ingen egen avl av foreldredyr i Norge. Dette er grunnen til at De Grønne mener vi må vurdere å utvikle en egen kyllingrase, en avlslinje vi har kontroll på, som er mer robust og gir bedre dyrevelferd.De Grønne vil også stanse doblingen av konsesjoner i fjørfeproduksjon som er innført uten at konsekvensene er blitt utredet. Vi mener denne produksjonen er uforenlig et husdyrhold basert på norske ressurser, altså et grovfôrbasert landbruk.Vi trenger en handlingsplan mot antibiotikaresistente bakterier. Men planen går ikke langt nok. Vi må også å se kritisk på stordriftsparadigmet og mantraet i landbruket om «mest mulig fortest mulig billigst mulig». Det gjelder noe av det viktigste i livet - at maten vi spiser er trygg for oss og barna våre.

Rasmus Hansson

Hilde Opoku

Nasjonale talspersoner,

Miljøpartiet De Grønne