Vi hadde invitert til et tema om biblioteket som framtidas debatt- og kulturarena. Det ble et lærerikt møte, langt unna de store stridstemaene og pressedekningen andre saker får.

Biblioteksjef Monica Skybakkmoen holdt en sterk innledning om bredden og dybden i hva et bibliotek betyr for et lokalsamfunn. Hun snakket litt om boka vi låner, men enda mer om biblioteket som en møteplass og sosial arena med ro og uten kjøpepress.

Hun fortalte om de som kommer innom fordi de mangler gode sosiale nettverk, om seksåringen som knekker lesekoden i barnebokavdelingen og åttiåringen som leter etter noe i bygdebøkene. Hun fortalte om jenta som ikke har internett hjemme, slik alle vi andre har, og som surfer på bibliotekets datamaskin for å holde tritt med vennene sine. Hun fortalte om seniorene som trenger hjelp med mobiltelefonen og lesebrettet, om turistene som vil vite mer om kommunen vår og om alle som bruker biblioteket som rådhusets resepsjon. I gjennomsnitt er det 43 besøkende i timen i Elverum Biblioteks åpningstid. Alt dette sier noe om bibliotekets betydning for oss som bor i Elverum.

Vi inviterte til dette temamøtet fordi vi ønsket informasjon og innspill til hvordan vi kan modernisere, fornye og bygge videre på biblioteket vårt. Innspillene forteller oss at lånekortet er en mindre del av virksomheten, og at det er nye sider av et bibliotek som må vektlegges både i Elverum og andre steder.

Elverum Arbeiderparti har ingen forestillinger om at vi kan skaffe penger til bygging av noe nytt bibliotek med det første. Vi har derimot en ambisjon om at åpningstidene snarere må utvides enn begrenses, og at en viktig utvidelse av dagens bibliotek må være mulig gjennom mer og bedre sambruk av tilstøtende lokaler i rådhuset.

Elverum bibliotek har alle forutsetninger for å bli en enda viktigere møteplass for læring, deling av kunnskap, debatt og kulturopplevelser. Det handler ikke om lånekortet, det handler om trivsel og viktig velferd.