Det er ikke «ett svar» på hvorfor vi nå sliter med budsjettene våre, det er mange svar og grunner. Det siste året har skatteinntektene gått ned, samtidig som pensjons- og velferdskostnadene våre øker. Når vi i tillegg ikke har sparepenger eller tilstrekkelige inntekter for å dekke 2014-underskuddet, må det tas noen store og vanskelige grep. Dette er en stor utfordring for den politiske ledelsen i Elverum kommune, og for alle politiske partier framover mot behandlingen av et revidert budsjett i kommunestyremøtet 27.mai.

Elverum kommune må begynne letingen etter aktuelle kostnadskutt «på toppen», og fortsette utover i hele tjenestetilbudet. Vi må utvikle og omstille tjenestene sammen med våre kommunale ledere og ansatte, slik at vi frigjør penger til nye behov og investeringer. Vi må sørge for at pågående omstilling og effektivisering gir enda bedre resultater i åra framover.

akseptere forandringer

Samtidig må vi sørge for flere inntekter. Vi må innse at dette handler om penger mange av oss må bidra med. I festtaler er det enkelt å si at Elverum ikke blir bedre enn summen av vår felles innsats. Nå må vi levere resultater basert på dette. Vi må akseptere forandringer, samtidig som vi må ha aktivitet og tjenester der folk bor. Vi må selge flere kommunale bygg og anlegg som vi kan klare oss uten. Vi må samle mer av det vi driver med, slik at tjenester kan drives mer effektivt. Den kommunale omsorgstjenesten må omstilles og forbedres med utgangspunkt i de institusjonene vi allerede har og behovet for mer hjemmebasert omsorg og innsats for demente . En parkeringsavgift i Leiret handler om å gjøre det samme som andre byer gjør. Eiendomsskatten er en viktig inntektskilde for velferd og utvikling i Elverum. Selv med en ytterligere økning, har vi en eiendomsskatt som ligger lavere enn andre kommuner i vår region.

Vi forstår at mange er kritiske til nye utgifter og avgifter, men dette handler også om store og små tjenestetilbud vi ikke klarer oss uten i Elverum. Mange bedrifter kan for eksempel klare mye uten at alle ansatte har høyere utdanning, men uten nok barnehageplasser kommer mange seg ikke på jobb uansett utdanning, motivasjon eller reiseavstand. Uten sjukehjemsplassene og de hjemmebaserte tjenestene våre stiller vi ikke godt nok opp for våre pleietrengende. Uten bedre skoleresultater når vi ikke viktige læringsmål for barna våre.

parkering

Noen har rusproblemer, andre har psykisk utfordringer eller har en dement ektefelle. Noen trenger rehabilitering på veien tilbake til sitt selvstendige liv, støtte i barnevernet eller andre tilrettelagte fellesskap. Uansett: vi trenger dette tjenestetilbudet og denne velferden på ulike måter gjennom livet.

Vi må tåle at de kommunale parkeringsplassene våre også er et marked med kjøp og salg, slik det er på de private parkeringsplassene i Leiret allerede. Vi må tåle eiendomsskatten. Med disse inntektene klarer vi mer i Leiret og på bygdene våre. Dette blir ikke enkelt eller smertefritt for noen av oss. Derfor er det så viktig at Elverum som et spleiselag gjør dette mest mulig samlet denne våren. Det vil vi gjerne forsøke å bidra til i ukene som kommer.