Dette har skapt voldsomme reaksjoner i media og på Facebook. I Østlendingen har flere Ap-topper uttalt seg i relative harde ordelag med ord som knebling, sette munnkurv på folk, ufint mot ytringsfriheten, kulturbrudd, vi var ikke velkomne fra rådmanns side, med mer. I sosiale medier har mange hengt seg på og ordlyden har vært enda krassere, så krass at vår dedikerte rådmann nå er sykemeldt resten av sin tid som arbeidstaker. Hun opplever at et hat er rettet mot henne, et hat som har medført angst og søvnløshet.

1. mai

Dette ble formannskapet orientert om i formannskapsmøte 6. mai, hvor Aps gruppeleder i kjent stil ikke kunne forstå hvorfor Elverum Arbeiderparti skulle lastes eller settes til ansvar for dette. At rådmann hadde valgt å sende anmodningen til Aps tre representanter i formannskapet var også vanskelig for dem å forstå, siden de ikke hadde noe med 1. mai arrangementet å gjøre ... (???). Av innlegget kom det klart fram at det var LO som var arrangementsansvarlig, AP´s representanter var kun invitert til å holde appeller på sykehjemmene. Det samme gjaldt Facebook – ingen fra Ap kan holdes ansvarlig for hva enkeltpersoner ytrer seg om på sosiale medier. Greit nok det, men når flere av de med sterkest meningers mot er medlem av Arbeidpartiet, sågar også frekventerer kommunestyremøtene, må vel Ap kunne ta noe ansvar? I alle fall være så ansvarlig at de gjennomfører medlemsmøte med «skikk og bruk i sosiale medier» på agendaen?

ansvarsfraskrivelse

I dagene før første mai dumpet det ned et flyveblad med teksten «ja til videre kommunal drift – ikke konkurranseutsetting» i mange postkasser i kommunen. Flygebladet inneholdt også program for 1. mai og informasjon om hvor og når appeller skulle holdes. LO er ikke nevnt en eneste gang i flygebladet. På forsiden har Arbeiderpartiet sin logo og nettadressen; www.elverum.arbeiderparti.no. Pussig at gruppeleder da så freidig kan hevde at Elverum Arbeiderparti ikke har noe med 1. mai arrangementet å gjøre?!

Ansvarsfraskrivelsen til Arbeiderpartiet begynner dessverre å bli relativt kjent for undertegnede. Dette er ikke første gang, og sikkert ikke siste. Jeg synes hetsen av rådmann er skammelig, det samme gjelder ansvarsfraskrivelsen. Er det slike politikere vi ønsker skal styre kommunen vår, et ansvar som er svært stort og angår alle innbyggerne våre?