n Det er snakk om omstillingsprosesser, primært konkurranseutsetting. Du sier at det er unødvendig å ha fokus på arbeidstakerne fordi de er sikret via arbeidsmiljøloven.

Hvis arbeidsmiljøloven hadde vært garanti nok i seg selv for ryddige arbeidsforhold, hadde arbeidstakerorganisasjonene fått ganske mye mindre å gjøre.

Færre ansatte og økende arbeidspress gjør at det dessverre også i offentlig sektor er nødvendig å følge med på at bestemmelsene blir overholdt.

Loven som en vernelov blir forøvrig stadig svekket, det har den sittende regjeringen bidratt til med sine endringsforslag.

n Videre sier du at det ikke er så farlig om rettigheten til AFP-ordningen forsvinner ved omlegging fordi ansatte bare kan få en uførepensjon. Det er nok ikke så enkelt.

Hele poenget med både privat og offentlig AFP er jo nettopp at en skal ha muligheten til å trekke seg tilbake fra arbeidslivet før en er helt utslitt. Det å ikke ønske eller klare å stå i jobb lenger av forskjellige årsaker, kvalifiserer i seg selv ikke til uførepensjon! n Du begynner med å si at du er lei folk som sier nei til nye løsninger. Vi sier ikke nei til nye løsninger, men vi er nok grunnleggende uenige i hvilke løsninger som er de beste. Vi håper du ikke er lei oss også, for vi skal være her lenge enda!

Inger Johanne Norr

Hovedtillitsvalgt Fagforbundet