ELVERUM: Konservator Mari Møystad forteller at det fremdeles er mye fordommer når det gjelder taterne.

– Da vi begynte å formidle romanifolkets/taternes kultur og historie til skoleelever for noen år siden, opplevde vi ganske negative tilbakemeldinger. Vanligst var at taterne stjeler. Det var fordommer de hadde lært av foreldre eller besteforeldre. Da elevene hadde forberedt seg, gått inn på nettsiden vår og lest boka vår som handler om utstillingen, viste svarene at de hadde skaffet seg kunnskaper.

– Dette viser at kunnskap snur fordommer, sier Gustavsen.

I forbindelse med NOUs rapport arrangeres i løpet av årets fire første måneder høringsmøter en rekke steder for å nå flest mulig og få innspill. I Elverum ble høringsmøtet holdt i går kveld i festsalen i rådhuset.