Elverum: Festspillene er organisert som en stiftelse ved Hedmark fylkeskommune og Elverum kommune og har som formål «å arrangere festspill ved å gi et kvalitetstilbud innen musikk og andre kunstarter på et høyt kunstnerisk nivå. Det legges særlig vekt på presentasjon av unge, talentfulle og lovende kunstnere».

Ungdomssymfonikerne, som er festspillenes symfoniorkester, gir flere konserter, og det legges vekt på å presentere unge musikere. Festspillene omfatter også blant annet kammermusikk, folkemusikk og arrangementer for barn.

Knutepunktfestival

Festspillene i Elverum fikk etter langsiktig målrettet arbeid status som knutepunktfestival 1. juni 2006.

Gjennom en 40-årig lang festspilltradisjon har det vært et overordnet mål å kunne presentere kunst på et kvalitativt høyt nivå og ved det gi publikum i Innlandet kunstopplevelser de sjelden ellers har mulighet til å oppleve.

Kunstneriske ledere

Vertavo Strykekvartett har vært festivalens kunstneriske ledere siden 2001 og kvartetten har både videreført og videreutviklet festivalen i henhold til de mål- og strategiplaner som er lagt.

Kvartetten har akkurat feiret sin 30. sesong med konserter i Europa, USA og Canada. Neste sesong drar kvartetten til Australia og Kina, men har også en full kalender i Europa.

Avisen The Telegraph kaller deres musikk «et mirakel av stilistisk letthet»

Kilde: Festspillene i Elverum