• BLIR STØRRE: Forestillingen om Fløtarguten ved osensjøen
    tar sikte på å bli et stort helaftens spel. Allerede i sommer begynner
    utvidelsen med lengre forestilling og flere involverte folk.

Osen: Sist sommer var det første Fløterfestival i nordre Osen og debut for forestillingen «Fløtarguten» som ble en stor suksess med 500 betalende gjester. Nå planlegger arrangørene av Fløterfestivalen, og Kulturkollektivet i Elverum å bygge videre på forestillingen allerede fra i år.

Grunnhistorien blir den samme, og spelplassen ned mot Osensjøen med bakken opp mot skogskolen som naturlig amfi.

– Vi tar sikte på en forestilling som er 20 minutter lengre i år, forteller Arild Larsen som er engasjert som produsent og som tar sikte på å følge utviklingen mot helaftens spel innen 2018.

Festivalledelsen og Kulturkollektivet snakket allerede i fjor om å lage noe stort ut av en fløterforestilling. Men de måtte starte et sted, i fjor med to forestillinger i. I år blir det tre, og ambisjonen er å fordoble antallet tilskuere. Budsjettet er økt med 50.000 kroner. Det eromtrent 30 prosent økning.

Flere aktører

Det betyr at det må skrives mer manus, og engasjeres flere aktører. Det jobbes for å engasjere kulturskolene både i Åmot og Trysil, samt Elverum som var med i fjor. Det jobbes med å få med flere skuespillere, og målet er både å ha flere lokale barn og unge med i forestillingen, samt skuespillere i hovedroller som kan være med på å løfte forestillingen enda mer.

– I manusjobbingen vil vi ta med enda mer lokal og regional historie, sier Espen Brekke som er leder for festivalen.

Perfekt ramme

Amfiet ned mot Osensjøen er en perfekt ramme og plass å ha et slikt spel på, men det må trolig gjøres noe med scener og installasjoner.

– Plassen er aldeles utmerket, men vi må gjøre noe. Den gangen vi får helaftens spel kan ikke folk bare sitte på bakken, sier Brekke

– Dessuten kan vi etter hvert tenke videre. Fra plassen ved spelet kan man bare snu seg rundt og se mange andre områder som også kan brukes i spelet. Kirkene, for eksempel, sier han.

Musikalsk ledelse i spelet er Erik Lukashaugen, og musikerne blir stort sett de samme som i fjor.

Større festival

Datoene i år blir 17., 18. og 19. juni. Fløterfestivalen er alltid siste uka før skoleferien.

Festivalen hadde ca. 5.000 besøkende i fjor, og har ambisjoner om å vokse. Den største utfordringen i så måte er infrastruktur og parkering.

– Vi har mange ideer g har snakket med grunnserie av flere store jorder som kan brukes som parkering. Vi har tenkt på å frakte folk sjøvegen med båt fra parkeringer, eller andre måter å transportere på, sier Brekke.

Han har lovet at festivalen skal bygges ut år for år. Nå til sommeren blir det blant annet større marked for lokal mat og det skal helgrilles en elg.

– Vi skal også rydde mer plass til skog, altså har mer skog på programmet, sier Brekke.

Som i fjor blir det arrangert VMi tømmerfløting. Fjorårets start var lærerikt for arrangørene, og noen justeringen blir gjort blant annet for å hindre at publikum og VM-utøvere blandet seg langs elvebredden. Drone og storskjerm kan være en måte å gjøre VM-et publikumsvennlig langs elven uten at det utgjør risiko for noen.