Elverum: Det samlede besøkstallet for 2015 endte på 246.277, som er en liten nedgang fra året før. Nedgangen er likevel godt innenfor det som regnes som naturlig variasjon, skriver Anno Museum i en pressemelding. Variasjonen påvirkes blant annet av antallet nye  publikumstilbud, for eksempel utstillinger, samt været og andre tilfeldigheter.

Kongsvinger er den avdelingen som har hatt størst nedgang siden året før, på litt over 3.000 besøkende. Årsaken ligger i hovedsak i den store interessen for den nye permanente utstillingen på Gyldenborg i 2014,  2015-tallet er omtrent som 2013-tallet.

Trysil Engerdal museum, Migrasjonsmuseet og Norsk Skogmuseum har også gått litt ned, mens Glomdalsmuseet, Domkirkeodden og Musea i Nord-Østerdalen har gått litt opp. Musea i Nord-Østerdalens tall innebefatter tallene til både Aukrustsenteret og Folldal gruver, som Anno museum ikke drifter, men har samarbeidsavtaler med.

Totaltallene for Anno museum de siste tre år er som følger:

  • 2015: 246 277
  • 2014: 252 553
  • 2013: 228 230