Elverum: I anledning Friluftslivets år skal "Elverums beste friluftssted" kåres i løpet av høsten 2015. Lag og foreninger i Elverum som tilbyr aktiviteter innenfor natur og friluftsliv har kommet med sine forslag som du kan stemme over på våre nettsider.

Hver torsdag presenterer iElverum et nytt sted i papiravisen. Forrige uke skrev vi om Museumsrunden og Prestøya. Les artikkelen her.

Barn og unge

Friluftslivets år 2015 er en del av Nasjonal strategi for et aktivt friluftsliv som Klima- og miljødepartementet presenterte i august 2013. Friluftslivets år har tidligere blitt arrangert i 1993 og i 2005.

Året skal gi varige resultater i form av økt deltakelse i friluftsliv i alle deler av befolkingen, og være med på å gi friluftsliv økt oppmerksomhet. Året skal gi økt bevissthet om friluftslivets positive effekter knyttet til folkehelse. Året skal videre øke bevisstheten om allemannsretten og de svært gode mulighetene som alle i Norge har til å utøve friluftsliv. Prioriterte målgrupper er barn, unge og barnefamilier. Samtidig er det et mål å nå hele befolkningen.

Før året er omme skal det kåres en vinner i Elverum. Vinneren går videre i en nasjonal konkurranse der Norges beste friluftssted skal kåres.

Stem på din favoritt i Elverum her