ELVERUM: Konservator romani/taterkultur, Mari Møystad, hadde permisjon fra Glomdalsmuseet i to og et halvt år fra juni 2011 til desember 2013 for på være utreder og rådgiver for rapporten og har skrevet tre av artiklene i vedlegget på nærmere 700 sider.

– Det kunne kanskje stått at Glomdalsmuseet styrker arbeid et ved å vise taternes kultur, men det står ikke noe sted. Skuffelsen min går først og fremst ut på omtalen av Latjo drom, der det heter at «utstillingen inneholder en rekke bilder og gjenstander, samt installasjoner» og at «beliggenheten i Elverum gjør at den permanente utstillingen ikke er så lett tilgjengelig for skoleklasser og enkeltpersoner som bor andre steder i landet», sier Møystad.

– Når skoleklasser kan reise til konsentrasjonsleire i Polen, hvorfor er det så vanskelig å komme hit, undrer hun.