Fylkesaksjonsleder Tore Topp og fylkesordfører Dag Rønning var fredag på rundreise i Hedmark for å promotere årets TV-aksjon. Mange av fylkets kommuner har løftet seg betydelig etter at næringslivsaksjonen ble blåst i gang for en del år tilbake.

- Hedmark fylkeskommune bidrar med 150.000 kroner, og mange kommuner er flinke til å gi. Det gjør at Hedmark kommer ganske bra ut i TV-aksjonen, sier fylkesordfører Dag Rønning.

For mandag var Hedmark faktisk det fylket som så langt hadde gitt mest pr. innbygger i Norge. Det mye på grunn av de offentlige bidragene. Tirsdag er det næringslivet sin tur til å gi.

- Næringslivsaksjonen har løftet TV-aksjonen mye i mange kommuner, og ringerunden i næringslivet er delt inn i ulike regioner. Her ringer folk fra næringslivet andre som driver næring, og mange er flinke til å støtte TV-aksjonen, sier fylkesaksjonsleder Tore Topp.

Du kan fortløpende følge med på hvordan status er for Hedmark fylke og din kommune her.

BARN I FEM LAND

Inntektene går i år til UNICEFs arbeid for å gi utdanning til barn i noen av verdens mest konfliktfylte områder. De fem landene pengene går til er Colombia, Mali, Sør-Sudan, Syria og Pakistan. 

Ett av fem barn i krigs- og konfliktområder er i dag uten skolegang. Når barn i krig og konflikt ikke får utdanning, står et helt lands framtid på spill.

Årets TV-aksjon skal gi skolegang og håp til barn i Colombia, Mali, Syria, Pakistan og Sør-Sudan. UNICEF jobber hardt og målrettet for at barn ikke skal få ødelagt framtiden på grunn av voksnes kriger og konflikter. 

TV-aksjonen NRK er verdens største innsamlingsaksjon målt i antall frivillige og innsamlede kroner fordelt på befolkning. Den har vært arrangert hvert år siden 1974, og har gitt livsviktig hjelp til millioner av mennesker. 7.000 frivillige over hele landet organiserer innsamlingen gjennom 500 kommune- og bydelskomiteer, og gjør at 100.000 bøssebærere kan banke på 2,3 millioner dører. På selve TV-aksjonsdagen sender NRK direkte hele søndag kveld.