Denne uka har Bane Nor en nasjonal sikkerhetsuke, og målet er at folk skal bli mer oppmerksomme rundt planoverganger og kryssing av jernbanen. Kjell Berntsen jobber for Bane Nor på Røros- og Solørbanen, og deler denne uka ut brosjyrer til de som krysser planoverganger.

- Det er farlig å krysse en planovergang. Vi har en del sikrede planoverganger som er bra, men dessverre også mange usikrede. Jeg anmoder alle som kjører, sykler og går om å se seg godt for. Et tog på tusen tonn bruker bortimot en kilometer på å stoppe, sier Kjell Berntsen.

De fleste ulykker ved jernbanen skjer på planoverganger, og ulykker skjer oftest fordi noen ikke følger reglene og ikke er forsiktige.

KLARER IKKE Å STOPPE

Det sier seg selv at en lokfører som kommer til en planovergang ikke har noen som helst mulighet til å stoppe. Gjennom sikkerhetsuka ønsker Bane Nor å minne folk på viktigheten av å se etter tog.

- En meget høy prosent av befolkningen er flinke, men det er noen som tar sjanser. Noen ganger ligger bommene nede, og folk blir utålmodige. Det kan for eksempel være at toget har hatt en teknisk feil, men plutselig kommer toget. Og da klarer det ikke å stoppe om en bil står på planovergangen, sier Berntsen.

Berntsen nevner en episode ganske nylig ved Evenstad hvor noen valgte å kjøre over sporet selv om bommene lå nede. Her kom toget, men til alt hell ble det ingen alvorlige personskader. Særlig ber han folk være forsiktig ved de usikrede planovergangene, og presiserer også at all ferdsel ved sporet er forbudt.

- Stopp, se og lytt. Helst se etter toget to ganger på hver side, sier Berntsen.