Hedmark Bondelag avholder sitt fylkesårsmøte i Ringsaker tiluka, og inviterer til en debatt om Norsk jordbrukspolitikk i et internasjonalt perspektiv. Temaet Ulønnsomt og uproduktivt, eller verdens viktigste yrke? innledes av Ap-leder Jonas Gahr Støre og organisasjonssjef Robert Larsson i Lantbrukarnas Riksförbund i Vestra Götaland og Värmland.

Gahr Støre skal snakke om Hvordan øke norsk matproduksjon på norske ressurser i en stadig mer globalisert verden, mens Larsson innleder om Hva bør Norge lære av erfaringene i svensk jordbrukspolitikk de siste 30 årene?

Larsson  vil gjennomgå utviklingen i jordbruket i Sverige de siste tiårene – fra optimismen som rådet i forhold til det europeiske markedet før medlemskapet, til dagens situasjon med sterk importdominans. Larsson har solide kunnskaper om jordbruket i både Sverige og Norge, og vil trekke
paralleller for så å gi klare råd til tilhørerne.

Etter foredragene inviteres det til en politisk debatt, hvor også følgende personer deltar i panelet: Peder Hodøl , 1. nestleder i Hedmark Kristelig Folkeparti, Trygve Slagsvold Vedum, leder i Senterpartiet og Lars Petter Bartnes , leder i Norges Bondelag.