Det har kommet inn 10 søknader fra Hedmark om bredbåndbsstøtte for 2016. Til sammen er det søkt om 35.051.450 kroner fra Hedmark. En nedgang på litt over 97 millioner kroner fra året før. Da var søknadsbeløpet på hele 132.091.528 kroner.

Elverum har ikke søkt

Det har også kommet inn mange færre søknader i år enn i fjor. I fjor ble det søkt om 26 prosjekter her i Hedmark. I år var samme tallet bare 10.

Elverum kommune søkte ikke midler i fjor, og har heller ikke søkt midler i år. Grunnen til dette, er at det ikke finnes penger i Elverum kommune til å satse på bredbånd med. Men dette er nå i ferd med å snu.

- Onsdag var det budsjettkonferanse i Elverum kommune, og alle de politiske gruppene er positive til å bevilge penger til bredbåndsutbygging i Elverum. Dette er veldig positivt, sier Heidi Nordermoen i service og IKT-sektoren i Elverum kommune.

Hun kan fortelle at det ikke bare er «bare bare» å søke Nkom om midler.

- De skal ha en veldig detaljert søknad om hva slags område det søkes m, sier Nordermoen.

BREDBÅNDUTBYGGING på bygdene

På budsjettkonferansen kom det frem at politikerne mente at bygdene også burde være med når det bygges ut bredbånd. IKT-sektoren har allerede hatt et møte med Eidsiva Bredbånd, som er en lokal tilbyder i Hedmark. 

- Vi har vært i møte med Eidsiva Bredbånd, så de vet om oss. I tillegg har vi sendt ut en e-post til interessenter ute i bygdene. Bygdegrupper i Sørskogbygda, Hernes og Melåsberget har fått en e-post fra oss, hvor de bes om å se litt på arbeidet med dugnadsfiber, sier Heidi Nordermoen.

I tiden fremover vil IKT-sektoren i Elverum kommune utarbeide en prosjektplan for å kunne jobbe opp mot å sende en søknad om midler til bredbåndutbygging neste mai.

- Vi jobber nå med å få midler til å kunne starte med denne prosjektplanen. Får vi midler fra kommunestyret inneværende år, starter vi med en gang. Får vi ikke midler i 2016, må vi jobbe beinhardt fra 1. januar 2017, sier Nordermoen, og legger til:

- Får vi midler til dette, så skal vi søke Nkom om midler for bredbåndutbygging, avslutter Heidi Nordermoen.

126,5 millioner

Fra hele Norge har det strømmet inn søknader. Og det er søkt om hele 465 millioner kroner. NKOM har 126,5 millioner kroner å dele ut. Det vil si at det er mange prosjekter som ikke vil få støtte.

I fjor var det to prosjekter i Hedmark som fikk støtte.

Kriterier for støtte

Områder som mangler et grunnleggende bredbåndstilbud, vil bli prioritert til å få støtte til utbygging. Kriterier som kostnadseffektivitet, lokal medfinansiering, bærekraftig drift og betydningen av samfunnsmessige faktorer spiller også inn. Det åpnes i tillegg opp for å få støtte til forbedring av eksisterende tilbud i områder uten høykapasitetsbredbånd.

Det har vært en liten endring i vektingen av kriteriene om støtte for 2016. I år legges det mer vekt på søknader i områder som ikke har grunnleggende bredbåndsdekning. Samtidig legges det også noe større vekt på lokal medfinansiering og kostnadseffektiv utbygging.

Nkom vil nå gjennomgå alle søknader og gjøre en endelig avgjørelse på hvordan de 126,5 millionene skal fordeles på de 102 søkerne. En endelig avgjørelse forventes i løpet av høsten.