• INGEN FJÆRING: Her ligger støtputa klemt ned på akslingen. (Foto: Statens vegvesen)

Statens vegvesen Utekontroll Hedmark hadde kontroll på Husum natten 11.oktober, og dette resulterte i ni bruksforbud for fem tunge- og fire varebiler.

I tillegg ble en fører som førte en varebil som var overlastet med 1300 kilo anmeldt. Vekten tilsier 37 prosent overlast.

Vegvesenet kan melde om at dette ikke var den eneste varebilen som ble stoppet denne natta, da flere hadde stor overlast.

En person hadde overlastet sin varebil så mye, og på en slik måte at det ikke var igjen fjæring.

– Dette er meget trafikkfarlig, sier Statens vegvesen. 

Det ble også stoppet et vogntog, der den ene akslingen på semitraileren var løs. Dette resultere i bruksforbud.