– Før sammenslåingen var vi ti ansatte i Fram Revisjon, mens HR-Revisjon telte fem personer. Nå er vi flere ansatte, med mer kompetanse og kapasitet å spille på, sier daglig leder Erlend Øverby Sund. 

– Akkurat slik vi ønsket

Den 1. september i år kjørte HR-Revisjon sakene sine i handlevogner fra de gamle kontorlokalene på AMFI Elverum, over torget, og opp i andreetasjen på Torghjørnet.

– De kjørte ikke alt i handlevogner altså, men det ble en del turer over torget ja, smiler Øverby Sund. 

Revisorfirmaene var to relativt like selskaper, og den daglige lederen synes HR passer godt inn hos Fram. 

– Vi har investert litt tid i å bli én enhet, så sammenslåingen har gått veldig bra. Prosessen har vært akkurat slik vi ønsket, sier Truls Haget, som er én av fem medeiere i firmaet. 

Skikkelig lokalt

Fram Revisjon AS har kun lokale ansatte, og har kontorer på Elverum, Rena og Flisa.

– De ansatte kommer fra alt mellom Kirkenær i sør til Deset i nord, og sju av de 15 som jobber her er elverumsinger, sier Øverby Sund.

De fem eierne er også lokale, og flesteparten av kundene til selskapet kommer fra distriktet. 

– Vi er det største revisjonsfirmaet i vår region, i hvert fall hvis vi ser på kommunene som ligger langs Glomma, forteller Haget.

Kjernevirksomheten til bedriften er lovbestemt revisjon med naturlig tilknyttet rådgivning for mindre og mellomstore selskaper.

– Vi har også et godt samarbeid med andre regnskapskontorer i området. Det er viktig å spille på lag, sier den daglige lederen. 

Les også
NYHETER Revisorfirmaet Framås Revisjon har flyttet fra Sandbakken inn i sentrumslokaler i andre etasje på Torghjørnet over Siris og endret navn til Fram Revisjon.