Noen mottakere har allerede fått e-faktura mens andre vil motta fakturaen i posten i løpet av uke 42, skriver Elverum kommune på sine hjemmesider. 

Fristen for å betale er i slutten av oktober.

Klagefristen på årets utskrivning av eiendomsskatt var 20. april 2017.

– Kommunen mottok mange klager og disse er fortsatt under behandling når andre termin blir utskrevet, skriver kommunen.

I henhold til eiendosmskatteloven må eiendomsskatten betales ved forfall selv om det er sendt inn en klage. Hvis klagen blir tatt til følge vil for mye innbetalt skatt bli tilbakebetalt.

– Dersom du ikke klarer å betale fakturaen, må du ta kontakt med kommunens innfordringsavdeling før fakturaen forfaller til betaling, opplyser de.