– Det er mange ting som truer den norske bosettingsstrukturen, og bredbånd er definitivt en av de kritiske faktorene, sier administrerende direktør i Eidsiva bredbånd, Trond Skjellerud, til Insidetelecom.no.

Målsetting på fylkesnivå

Under konferansen Telecom World i Trondheim i forrige uke tok han til orde for en endring av måten myndighetene definerer bredbåndsdekning på i Norge.

I dag er det uttalte målet at 90 prosent av husholdningene skal ha tilgang til bredbånd med en kapasitet på minimum 100 Mbit/s innen 2020, ifølge nettstedet.

Skjellerud mener imidlertid det gir lite mening å snakke om nasjonal befolkningsdekning så lenge bosettingen er så spredt som den er i Norge.

– Det er bra at vi har satt en ambisjon for Norge samlet, men ved å sette en nasjonal ambisjon mister vi av syne at det kan bli fylker eller regioner som er langt unna å tilby 90 prosents dekning, samtidig som Norge totalt innfrir på sin målsetting. Derfor mener jeg at det bør settes en målsetting også på fylkesnivå, sa Skjellerud under sitt foredrag.

Regionale mål gir jevnere fordeling

Skjellerud mener at ved å si at hvert enkelt fylke skal ha en dekningsgrad på 90 prosent, vil resultatet bli et helt annet enn det vi oppnår ved å sette et samlet mål for landet sett under ett.

Årsaken er at nasjonale mål lettest nås ved å bygge ut i de tettest befolkede områdene, mens regionale mål vil gi jevnere geografisk fordeling av innsatsen, skriver Insidetelecom.no.

– Utfordringen for oss som bygger i spredtbygde strøk har aldri vært gravereglene – her har omkvedet fra lokale myndigheter stort sett vært at så lenge fiberen smettes under torva, så er det greit, skal Skjellerud ha sagt til latter fra salen.