21. april i år kom 21-åringen kjørende på Rv. 3 gjennom Østerdalen. I Stor-Elvdal ble han målt av en politipatrulje på kontroll, til 79 km/t i en 60-sone.

Den dømte ga en uforebeholden tilståelse da saken gikk for retten 10. juni. Noe som gjorde at retten valgte å kjøre saken som en tilståelsessak.

Påstand om bot og fengsel

Påtalemyndigheten la ned påstand om at straffen ble satt til en bot på 4.200 kroner, subidiært fengsel i sju dager. De begjærte også tap av førerrretten for en periode på seks måneder.

Den tiltalte erkjente de faktiske forhold, men godtok ikke tapsperioden på seks måneder. I tillegg til at 21-åringen ble målt til for høy hastighet, er han også registrert med seks «prikker» i førerkortet. Med de tre nye han fikk i den omtalte kontrollen, får han ni prikker. Det betyr at han er over antallet prikker som skal til for at førerretten inndras i seks måneder.

Dømt

Retten dømte 21-åringen for overtredelse av vegrafikkloven, for å ha kjørt for fort i skiltet sone, til bot på 4.200 kroner. Om han ikke betaler boten, vil han få en fengselsstraff på ni dager.

Han mister også førerkortet for en periode på seks måneder.