Den 6.- og 7. september har det vært tungtransportkontroller flere steder i distriktet, deriblant på Hamar, Husum kontrollstasjon og i Elverumsområdet.  

– Det har blitt mange bruksforbud i kontrollen, der flere var på grunn av for dårlige bremser, opplyser fagleder Geir Thomas Finstad i Statens vegvesen. 

Statens vegvesen jobber for null skadde og drepte i trafikken. 

Til sammen har det blitt gitt 19 bruksforbud, blant annet for brems, overlast, dekk, sikt og dårlig lastsikkring. Disse ble ilagt overlastgebyr på i alt 38.850 kroner. 

Det har også blitt gitt ut 11 trafikkgebyr, samt flere bombrikkegebyr på til sammen 16.000 kroner.

I tillegg til alt dette ble fem personer anmeldt i forbindelse med kontrollene. 

Dette gjaldt ulovlig frakting av farlig gods, én som ikke stoppet for kontroll, tre brudd på kjøre- og hviletid, og en traktor med henger manglet lys og sikring av lasten, som var en gravemaskin på 9,5 tonn.