• DÅRLIG SIKRET: På husum ble det ilagt bruksforbud for dårlig lastsikring av betongelementer. (Foto: Statens vegvesen)

Statens vegvesen hadde tungtransportkontroll mandag, som endte i tre anmeldelser.

Én var for manglende lastsikring av grasballer på en traktortilhenger på Matrandvegen. De to andre var personer som ikke stoppet for kontroll på Husum.

I tillegg til anmeldelsene ble det gitt 11 bruksforbud. 

Blant annet for defekt innfesting på container, dårlig lastsikring av betongelementer og utslitte dekk. Et overlastet tømmervogntog på 65.100 kilo fikk 15.950 kroner i gebyr på Masterud.

I tillegg fikk fire vogntog på Husum samlet 24.500 kroner i overlastgebyr. Det ble også gitt ut sju trafikkgebyrer for dekk, dokumenter og belte.