Elverum Rotaryklubbs internasjonale prosjekt har i flere år vært rettet mot den fattige befolkningen i Nepal, og spesielt de som bor i de mest fjernliggende områdene hvor helsetjenester er lite utbygget eller helt fraværende.

Utbredt med øyesykdommer

– Her er det veldig utbredt med øyesykdommer, og mange kan hjelpes med enkle midler slik at de får synet tilbake, opplyser klubben. 

Derfor har de som mål med årets prosjekt å gi kirurgisk og medisinsk hjelp til personer med grå stær og andre øyesykdommer i avsidesliggende områder, samt gi informasjon rundt helsetjenester som kan bidra til å unngå blindhet.

Elverum Rotaryklubb samarbeider med Geta Eye Hospital i Nepal.

Opprettet behandlingssentre

Tidligere har medlemmer fra klubben deltatt, der øyelege Inger Johanne Flagstad har vært sentral, men i år deltok kun personell fra Geta Eye Hospital.

– De opprettet to behandlingssteder i en avstand på 250 kilometer fra hospitalet, informerer Elverum Rotaryklubb.

Den 27. til 29. mai var de i Sanfe i Achham-distriktet og den 7. til 8. juni var de i Silgadhi i Doti-distriktet. Dette er de mest avsidesliggende fjellområdene i vestre Nepal, nær Himalaya.

Over 4.500 personer behandlet

Ifølge klubben ble 923 pasienter kontrollert i år, og av disse ble 256 operert. De aller fleste hadde grå stær.

– Over 90 prosent fikk normalt syn tilbake, 667 pasienter fikk tildelt nødvendig medisin, mens andre ble henvist til spesialist for å få tilpasset briller.

Dette bidrar både til å redde enkeltmennesker fra blindhet og samtidig å redusere de offentlige utgiftene i ressurssvake kommuner, skriver Elverum Rotaryklubb. Alle tiltak ble finansiert gjennom dem.

Siden starten i 2009 har over 6.000 personer blitt undersøkt for øyesykdommer, 4.500 er blitt behandlet og hele 1.300 blinde personer har fått synet tilbake.

Elverum Rotaryklubb planlegger å fortsette denne viktige innsatsen i Nepal i kommende år.