Siden 2005 har Forbrukerrådet gjort kommunetester i Norge.

– Åtte tester rangerer kommunene, og selv om vi ikke alltid spør om det samme, er de alle gjort såpass likt at vi har tatt oss friheten til å slå dem sammen og se hvem som er best og svakest over tid, skriver Forbrukerrådet på sine hjemmesider. 

Tester service, tilgjengelighet og informasjon

Elverum kommune ligger både over landsgjennomsnittet og fylkesgjennomsnittet i testen, med 62,6 poeng. Landsgjennomsnittet ligger på 55 poeng og i Hedmark fylke ligger det på 56 poeng. 

– Forbrukerrådet har testet alle Norges kommuner på service, tilgjengelighet og informasjon. De har ringt rundt, sendt e-poster og sjekket kommunenes nettsider – og utgitt seg for å være mannen/kvinnen i gata, skriver Elverum kommune på sine hjemmesider.

Testen ble utført av Norstat i januar og februar 2016.

Nummer 92 av 428 kommuner

Nasjonalt sett fikk Elverum en 92 plass av 428 kommuner.

Kommunene er testet innenfor det Forbrukerrådet kaller sju tjenestesektorer, og under disse sju et mer detaljert nivå med til sammen 16 underkategorier.

– Av kategoriene som er testet, scorer Elverum høyest på økonomiske ytelser innen sosiale tjenester og kontaktinformasjon (100 poeng), hjemmehjelp (96 poeng) og kultur (95 poeng), skriver Elverum kommune på sine hjemmesider.