Skatteetaten har sendt ut vedtak om avskilting og registrerings-sperre til de som ikke har betalt årsavgift for kjøretøy.

På landsbasis er det 132.000 kjøretøy som risikerer avskilting. Dette gjør at andelen ubetalte krav ligger på samme nivå som i 2015.

Alle som betaler årsavgiften etter forfallsdato, må betale en tilleggsavgift på 250 eller 50 kroner, avhengig av kjøretøytype. Når årsavgiften og tilleggsavgiften er registrert betalt, trekker Skatteetaten avskiltingsvedtaket.

Kontroller

Kontrolleres kjøretøyet på veien, kan skiltene beholdes dersom eieren betaler årsavgiften, tilleggsavgiften og et gebyr på 900 kroner på stedet. Hvis kjøretøyet blir avskiltet og eieren ønsker å få skiltene tilbake, må et påskiltingsgebyr på 1.460 kroner betales til Statens vegvesen.

I september vil Statens innkrevingssentral begynne tangsinnfordring på de som ennå ikke har betalt.

Avgift på avskiltet kjøretøy

Alle kjøretøy som var registrert 1. januar i år, er årsavgiftspliktige i 2016. Det er ikke fritak for avgiften for kjøretøy som ble avskiltet, med mindre eieren leverte det til vraking senest 21. mars 2016.

I Elverum er det altså 3,86 prosent av de årsavgiftpliktige kjøretøyene, ikke betalt for. Eller 621 kjøretøyer, melder Skatteetaten i en pressemelding.

Fakta
  • Årsavgiftsatsene
  • Bil under 7.500 kg 3.135 kroner
  • Bil under 7.500 kg, diesel uten fabrikkmontert partikkelfilter 3.655 kroner
  • Motorsykkel 1.920 kroner
  • Elbil, veteranbil, moped, traktor, taxi (med hovedløyve) med flere. 445 kroner