– Det er mange kvinner i skogbruket, men ikke alle er like aktive og synlige. Det ønsker vi å gjøre noe med, sier Merete Larsmon, som er leder for Kvinner i skogbruket. 

Den 1.- og 2. april arrangerer organisasjonen faglig og sosialt påfyll med skogbruk i fokus, på Scandic Elgstua i Elverum. Målet er at damene som kommer skal bli bedre kjent med skogbruket, sin egen skog og få møte en del aktører i skogbruket. 

Eget «jentetre» på skogmuseet

– Vi kvinner har våre synspunkter vi også. Stort sett tenker vi likt som menn, og noen ganger tenker vi helt annerledes. Målet her er at de kvinnelige skogeierne skal bli mer aktive i skogeiendommen sin, sier Larsmon.

Det er nesten 40 påmeldte til helgens arrangement, og de fleste kommer fra Innlandet. 

– Hele landet er invitert, men siden det finner sted i Hedmark så er flertallet herfra, forteller lederen. 

Kvinner i skogbruket har hatt flere samlinger i Elverum tidligere, og har i tillegg hatt landsmøtet sitt her.

– Vi har til og med planta vårt eget «jentetre» på Skogmuseet, som vi skal besøke, sier hun. 

Skogen i det grønne skiftet

Den røde tråden for helga er skogen i det grønne skiftet, og på programmet står flere foredrag. Blant annet skal noen kvinnelige og aktive skogeiere snakke, i tillegg til en del informasjon fra aktører som er i sving nå.

– Vi har fått god hjelp fra Glommen Skog, Skogfrøverket og Skogmuseet. Skogbrukssjefen i Elverum er også en sentral person her, og alle har vært veldig positive og stiller opp med kunnskap og erfaring, roser Larsmon. 

Hun tror det blir en trivelig og lærerik helg. 

– Jeg håper også at vi kan så et lite frø, og gi litt inspirasjon slik at folk tar kontakt senere. Kanskje damene kan dra hjem igjen og se litt på sin egen skog. Med ny kunnskap kan de lettere få tak i de folkene i skogbruket som de trenger, sier lederen.