– Det ble totalt salg på litt over 59.000 kroner, hvor det da blir kjøpt inn gaver etter ønske fra barneavdelingen på omlag 12.000 kroner, forteller Lene Brenneng.

Hun er én av initiativtakerne bak bruktsalget i Elverum, og kan fortelle at de er veldig fornøyde med vårens salg.

– Vi ga ut 50 salgsnummer denne gangen, som vil si at det er 50 personer som solgte barneklær- og utstyr her i helgen, sier Brenneng.

Jevn trafikk

– Det var mange her fra vi åpnet lørdag morgen og fram til rundt klokka ett. Trafikken har vært ganske jevn, sier forteller hun.

Også denne gangen går 20 prosent av salgssummen til barn og unge på Sykehuset Innlandet avdeling Elverum.

– Vi vet ikke helt hva vi skal kjøpe inn til dem, men kontakter dem etter at salget for å høre hva de har behov for, sier Brenneng. 

Blir flere bruktsalg

På forhånd etterlyste initiativtakerne frivillige som kunne være med å arrangere årets bruktsalg, noe de nå har fått.

– Vi har dannet et styre på fem-seks personer, og har i tillegg fått med oss tre ekstra frivillige, forteller Brenneng. 

Det var hun, Kari Brohjem, Dag Ivar Mortensen og Egil Håberget som startet opp det hele i 2016. 

– Vi planlegger å arrangere et nytt bruktsalg av barneklær og -utstyr til høsten. Dato er ikke satt, så det er bare å følge med, sier initiativtakeren.