Statens vegvesen har ansvaret for renholdet på fylkes- og riksveger, og de har lagt opp til en ukentlig spyling på disse datoene:

  • 5.–6. april 
  • 11.–12. april 
  • 18.–19. april 
  • 19.–20. april

Arbeidet vil foregå på kvelds- og nattestid, men på disse dagene vil målinger av luftkvaliteten kunne vise høye verdier, skriver Elverum kommune. 

Korte perioder

Kommunelege i Elverum, Knut Skulberg, opplyser at det var én episode i mars der luftkvaliteten viste lilla farge.

– Dette skyldtes ekstra rengjøring fra vegvesenet. Dette er mer bestemt høye konsentrasjoner av de store støvpartiklene som kalles PM10, som skyldes vegstøv som virvles opp ved rengjøringen, sier han i en uttalelse til Elverum kommune

Disse partiklene vil kunne påvirke øyne, nese og hals. For å unngå dette, anbefaler kommunen at folk holder seg unna de større veiene i visse tidspunkt.

– Rengjøringen vil kunne føre til høyere luftforurensning i anslagsvis i én til to timer, men vil sannsynligvis ikke være høyere dagen etter, sier Skulberg.