– Den raskeste veien mellom Oslo og Trondheim er gjennom Østerdalen. Du sparer 40 minutter hvis du kjører Riksvei 3, og vi har tenkt at disse 40 minuttene kan folk bruke til å stoppe på en av de skjulte perlene langs veien, forteller styreleder Chris Klemmetvold. 

Derfor har foreningen «RV3 - Den grønne snarvei» trykket opp kart over tilbud som finnes langs veien, og disse kartene har vært veldig populære. 

Interessante stoppesteder 

De 2000 kartene foreningen trykket opp i januar gikk fort, og de skal nå igang med å trykke opp flere.

– Jeg tror kartene slår godt an fordi folk skal mellom nord og sør uansett. Mange tenker kanskje at Østerdalen bare er kjedelig skog, men det er faktisk mange steder å stoppe og mange interessante ting å gjøre, sier Klemmetvold.

Selv har han oppdaget flere steder han ikke kjente til gjennom arbeidet med foreningen. 

Gode tilbakemeldinger

Antall kart som skal trykkes opp er enda ikke klart, da det kommer an på hvor mange nye bedrifter som melder seg inn i foreningen før fristen går ut 15. september.

– Vi fikk flere tilbakemeldinger da vi var på Reiselivsmessa av folk som synes dette er spennende, og som tok med seg kartet vårt. Visit Elverum-Regionen sier dette er det som har vekt mest interesse av det de har hatt med seg på messa noen gang, sier styrelederen. 

Kartene over tilbudene langs Riksvei 3 finnes på turistinformasjonen i Elverum, eller hos de forskjellige medlemmene.