• BILUNGDOMMEN SIN TUR: Tidligere har tohjulingene vært i sentrum for prosjektet «Påto&fire», men denne høsten og vinteren er det de bilinteresserte sin tur. (Foto: Lars Bryhn)

– I ett års tid har vi konsentrert oss om tohjulinger, men nå har bilungdommen ventet lenge nok på at vi skal sette igang et eget tiltak for dem. Det begynner vi med nå på tirsdag, forteller prosjektleder Marit Nyhuus, ved Statens Vegvesen.  

samarbeider med ungdommen

Hele bakgrunnen for prosjektet er dødsulykken på Trysilvegen i Hernes sommeren 2015, der tre ungdommer omkom og den overlevende sjåføren ble dømt for uaktsomt drap.   

– I etterkant av ulykka har vi fått avdekket et miljø i Elverum som utfordrer både egne ferdigheter, ulike trafikkregler og medtrafikanters ve og vel. Det har vi ønsket å ta tak i, og fram til nå har vi hatt et veldig godt samarbeid med ungdom mellom 16- og 18 år, forteller Nyhuus.

I tiden framover ønsker de å nå ut til de over 18 år som har bil, eller som liker å sitte på i bil, og er interessert i motor. 

Må love å kjøre trygt 

Tirsdag ettermiddag møtes ungdommen hos Roger Haugen på Circle K Vestad, og kjører i kortesje opp til Starmoen og Norsk Motorklubb Elverum (NMK Elverum) sine fasiliteter. 

– Der skal vi spise pizza og prate litt om prosjektet. I tillegg skal representanter fra NMK Elverum kjøre demo på banen, før deltakerne får mulighet til å kjøre på banen selv, opplyser prosjektlederen. 

Prosjektet «Påto&fire» er et gratis tilbud som er åpent for all motorinteressert ungdom i Elverum.

– Men en viktig forutsetning for å få være med på dette er at deltakerne skriver under på en kontrakt, som går ut på at en skal forholde seg til trafikkregler og kjøre sikkert, sier Nyhuus.

Under tirsdagens samling legges det opp til at ungdommen selv kan gi innspill til hva de ønsker prosjektet skal ta for seg utover høsten og vinteren.