12. mai ble den internasjonale sykepleierdagen feiret verden over. Som en del av markeringen i Hedmark ble sjukepleieprisen delt ut. Den ble delt ut i regi av Høgskolen i Innlandet ved institutt for sjukepleie. Dette gjorde de i samarbeid med Norsk Sjukepleierforbund i Hedmark.

En pris til inspirasjon

Prisen deles ut til en sykepleier, forsker, leder eller en gruppe sykepleiere som har vært med på å utvikle kvaliteten i sykepleierfaget. 

Formålet med prisen er at den skal bidra til å fremme anerkjennelse for sykepleie som fag og tjeneste. Den skal også være en motivasjonsfaktor i arbeidet med å øke kvalitet i praksis, og bidra til et godt og inspirerende læringsmiljø, skriver Elverum kommune på sin hjemmeside.

Nytenkende, kunnskapsrik og raus

Monica Holen er sjukepleier med videreutdanning i kreftomsorg, og jobber til daglig som kreftkoordinator ved Tjenestekontoret i sektor for pleie, rehabilitering og omsorg (PRO). Hun mottok 12. mai prisen, og juryens begrunnelse var:

  • Hun praktiserer forbilledlig sykepleie og veiledning av studenter.  
  • Hun har iverksatt nybrottsarbeid for å heve sykepleiekvaliteten og læringsmiljøet på sitt arbeidssted.  
  • Hun har gjort en bemerkelsesverdig innsats for å opprettholde en sykepleietjeneste og et læringsmiljø av høy kvalitet.  
  • Hun har tatt initiativ til og satt i system nye tilbud av sykepleie- og helsetjenester til pasienter og pårørende.  
  • Hun har vist nytenkning og mot til å styrke kvaliteten på sykepleien.  
  • Hun utmerker seg som inspirator for kollegaer, nyutdannede sykepleiere og studenter.   

I nominasjonen står det spesielt at Monica Holen verdsettes for sin milde og rause væremåte. Kollegaer beskriver henne som svært kunnskapsrik i arbeidet sitt, gjennom at hun stiller opp for pasientene døgnet rundt. Hun har en egen ro over seg, og formidler høy faglig integritet, melder Elverum kommune via sin hjemmeside.