Elverum: Valget under årsmøtet i Hedmark Krf ga følgende sammensetning i styret: Peder Hodøl, Tynset ble valgt til ny 1.nestleder. Arne Dagfinn Øynes, Alvdal (ny) og Åse Wisløff Nilssen, Kongsvinger (gjenvalgt) valgt som styremedlemmer.

Kjell Bjørseth er fylkesleder, han var ikke på valg.

Øvrige styremedlemmer i Hedmark Krf er:  Siv Rønningen, 2. nestleder, Knut Are Hole, Ingeborg Holte Nysæther (KrFK) og Jonatan Faraasen (KrFU).