240 helt ledige arbeidssøkere i Elverum tilsvarer 2.2 prosent av den totale arbeidsstyrken her i kommunen. Sett mot ledighetstallene i mars, er det en nedgang fra forrige måned. Ledigheten i antall personer har gått ned med 15 personer, viser ferske tall fra NAV Hedmark.

Fortsatt lavere ledighet enn i fjor

Ved utgangen av april var det registrert 2.065 helt ledige arbeidssøkere i Hedmark. Dette tilsvarer 2.1 prosent av arbeidsstyrken. Arbeidsledigheten i landet var på 2.8 prosent.

- Ledigheten i Hedmark var dermed også denne måneden lavere enn i samme måned i fjor, sier fylkesdirektør Bjørn Lien.

Sammenlignet med samme måned i fjor var Hedmark, sammen med Sogn og Fjordane, det fylket som hadde størst nedgang i bruttoledigheten, som er summen av helt ledige og arbeidssøkere på tiltak. Nedgangen var på 11 prosent. Den sesongjusterte ledigheten steg noe i april måned.

Lavere ledighet i de fleste kommuner

Det var også denne måneden lavest ledighet i Alvdal med 0.2 prosent. Våler hadde høyest ledighet med 2.9 prosent. Våler var dessuten en av de få kommunene i fylket der ledigheten var høyere enn på samme tid i fjor.

- Alle de fem store kommunene våre hadde en lavere ledighet nå enn på samme tid i fjor, men av disse var det bare Hamar som hadde en ledighet på under 2.0 prosent denne måneden. Ledigheten i Hamar har imidlertid vært lav hele det siste året, påpeker Lien.

Størst nedgang innen bygg og anlegg

Det var stor nedgang i ledigheten innen flere yrkesgrupper. Nedgangen var aller størst innen bygg og anlegg med 20 prosent. Dette tilsvarer en nedgang på 65 personer. Likevel var det denne yrkesgruppen som hadde flest ledige denne måneden med 267 helt ledige arbeidssøkere.

- Det er viktig for Hedmark at en stor yrkesgruppe som bygg og anlegg går godt siden dette gir ringvirkninger innen flere yrkesgrupper. For øvrig hadde nesten samtlige yrkesgrupper nedgang i ledigheten denne måneden, kommenterer Lien.

God stillingstilgang i Hedmark

I Hedmark var det i løpet av april måned en tilgang på 637 ledige stillinger. Dette er noe høyere enn i samme måned i fjor. Klart størst stillingstilgang var det innen helse, pleie og omsorg med 182 nye stillinger. Det var som vanlig flest nye ledige stillinger i Hamar. Stillingstilgangen var imidlertid stor også i Elverum med 97 nye stillinger denne måneden, hvorav over halvparten innen helse, pleie og omsorg

- Den lave ledigheten og den gode tilgangen på nye ledige stillinger tyder på at arbeidsmarkedet i fylket vårt er godt. De nylig offentliggjorte resultatene fra årets bedriftsundersøkelse i NAV viser akkurat den samme positive situasjonen for Hedmarks del, avslutter Bjørn Lien.