208 helt ledige arbeidssøkere i Elverum tilsvarer 1,9 prosent av den totale arbeidsstyrken her i kommunen. Sett mot ledighetstallene i juli, er det en nedgang fra forrige måned. Ledigheten i antall personer har gått ned med 12 personer, viser ferske tall fra NAV Hedmark.

Ser man på de regionale tallene er det registrert 1.879 helt ledige arbeidssøkere i Hedmark. Dette tilsvarer også 1,9 prosent av arbeidsstyrken.

- Ledigheten er nå like lav som den var på samme tid i 2008, sier fylkesdirektør Bjørn Lien.

Bruttoledigheten i Hedmark, som er summen av helt ledige og arbeidssøkere på tiltak, var 11 prosent lavere enn i samme måned i fjor. Den sesongjusterte ledigheten steg svakt i august måned.

Mange kommuner med stor nedgang i ledigheten

Mange av kommunene hadde en ledighet som var mer enn 20 prosent lavere enn på samme tid i fjor. Løten hadde størst nedgang med hele 45 prosent. Der er ledigheten nå nede i 1,3 prosent.

- Denne måneden var ledigheten i fylket vårt under 2,0 prosent i to av tre kommuner. I Glåmdalsregionen hadde imidlertid flere av kommunene en ledighet godt over resten av fylket. Likevel oppfatter vi arbeidsmarkedet i Hedmark som godt, understreker Lien.

Nedgang innen nesten alle yrkesgrupper

Ledigheten var lavere innen nesten alle yrkesgrupper sammenlignet med august i fjor. Størst var nedgangen innen industriarbeid med 36 prosent, som tilsvarer 94 færre ledige personer.

Flest ledige denne måneden var det innen butikk- og salgsarbeid med 255 helt ledige arbeidssøkere.

Færre nye ledige stillinger

I Hedmark var det i løpet av august måned en tilgang på 471 ledige stillinger. Dette var 26 prosent færre stillinger enn i samme måned året før. Flest stillinger var det innen helse, pleie og omsorg med 110 nye stillinger. Innen bygg og anlegg var det 69 nye ledige stillinger.

I Elverum er det registrert 67 nye ledige stillinger, dette er en nedgang fra i fjor på 12 prosent.

- Stillingstilgangen i Hedmark var også lavere enn i juli, som normalt sett er en måned med liten stillingstilgang. I flere av nabofylkene våre var det imidlertid svært mange nye ledige stillinger denne måneden. Dette vil kunne bidra til at ledige arbeidssøkere i vårt fylke likevel burde ha gode muligheter til å skaffe seg jobb, avslutter Lien.