Temakvelden om demens finner sted i Kommunehuset Folkvang, og er rettet mot brukere, pårørende, helsepersonell og andre som ønsker informasjon om sykdommen. 

Elverum kommune skriver på sine hjemmesider at kveldens foredragsholder er Audun Myskja, som er godt kjent innenfor demensomsorgen.

Han kommer til å forelese om utfordringer med demens, og hva som kan gjøres.

– Demens er en fellesbenevnelse for flere hjernesykdommer. Det viktigste kjennetegnet er hukommelsessvikt. I Norge er det cirka 78.000 personer med demens. Hvert år får omtrent 10.000 nye personer sykdommen. Om 40 år vil dobbelt så mange ha demens i Norge som i dag, skriver kommunen. 

Arrangementet er gratis.