– Vi har et kjempeforbruk av leker, så dette betyr veldig mye for oss, sier Eva Rusten.

Hun er sykepleier på barneavdelingen til Sykehuset Innlandet avdeling Elverum, og onsdag kveld fikk hun besøk av Lene Brenneng, Kari Brohjem og Dag Ivar Mortensen som overleverte leker og utstyr til sykehuset til en verdi av 16.000 kroner. 

Delte summen med føde- og barsel

– Vi fant ut at 16.000 kroner er ganske mye penger, og valgte derfor å dele summen slik at føde- og barsel fikk én del og barneavdelingen fikk resten, forteller Dag Ivar Mortensen som er én av initiativtakerne til bruktsalget.

Til føde- og barselavdelinga ble det kjøpt inn ammeputer og klær til nyfødte, mens det på barneavdelinga ble kjøpt inn leker til de minste barna. 

– Vi har ikke hatt så mye til de aller minste tidligere, så derfor ønsket vi oss i hovedsak ting til de, forteller Rusten. 

Verken første eller siste gang

I april i år arrangerte de to venneparene, som står bak høstens bruktsalg på Hanstad barne- og ungdomsskole, for første gang bruktsalg av barneklær og -utstyr i gymsalen på Frydenlund skole. 

– Det var veldig vellykket i da, og kanskje enda mer vellykket nå i høst, forteller Mortensen. 

Salget de hadde i april førte til at de kunne gi leker til barneavdelingen for 5000 kroner, og i høst hadde dette altså økt til så mye som 16.000 kroner. Til sammen ga høstens bruktsalg 80.000 kroner, hvorav 20 prosent av dem gikk til sykehuset. 

– Med den gode responsen vi har fått og den store økningen i antall salg, så satser vi på et nytt bruktsalg nå til våren. Dato er ikke satt enda, men antakelig rundt påsketider, sier initiativtakeren. 

De har fått inn flere frivillige, og har planer om å opprette et styre før neste bruktsalg.