Torsdag legger Regjeringen Solberg, med finansminister Siv Jensen (FrP) i spissen frem Statsbudsjettet for 2017. Det har allerede kommet flere lekkasjer fra mange hold, og under besøket til landbruksministeren kom det en lekkasje til.

Under en tale Landbruksminister Dale holdt for de fremmøtte ved Bergeberget Viltmottak, sa han at han over neste års Statsbudsjett ville bevilge mer penger til forskningen rundt «skrantesjuke».

- Vi vil i 2017 bevilge 5.000.000 kroner mer til Mattilsynet for arbeidet rundt med prøvetaking av hjortevilt for skrantesjuke, sier Landbruks- og matminister Jon Georg Dale til iElverum.

Budsjettlekkasje

Ekstrabevilgningen kommer som følge av at skrantesjuke, eller Chronic Wasting Disease (CWD) har blitt påvist i Norge. Det var i april 2016 at sjukdommen først ble påvist her i landet. Norge er eneste land i Europa hvor sjukdommen har blitt registrert.

Derfor synes Landbruks- og matministeren at det er viktig å komme til bunns i hvorfor denne sjukdommen er påvist her til lands.

- Ekstrabevilgningen henger sammen med at det er mange jegere som leverer inn prøver til Matilsynet for å sjekke om de dyrene de feller har symptomer og er smittet av skrantesjuke. Det tar litt tid, ettersom kjøttet settes i karantene. Vi ønsker å få ned denne ventetiden, slik at jegerne får tilbake kjøttet sitt ganske kjapt. Derfor har denne ekstrabevilgningen kommet, avslutter Landbruks- og matminister Jon Georg Dale.